Mindmancer preciserar vinstvarning

Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ.) utfärdade den 8 februari en varning för ett substantiellt sämre resultat för det fjärde kvartalet 2016. För full transparens pro forma uppskattar bolaget årets resultat efter skatt till negativt i intervallet 14-16 MSEK.

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) Bolagets bedömning är att årets resultat efter skatt kommer sluta negativt i intervallet 14-16 miljoner kronor. Det negativa resultatet för året är främst hänförligt till resultatet för Q4. Bolagets bokslut har ännu inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer, varför resultatet lämnas i form av ett intervall.   

- I det negativa resultatet ingår även omställnings- och omstruktureringskostnader. Vi kommer fortsätta den omfattande städning och förändring som inleddes i januari, där vårt mål är att vända bolaget till stabil lönsamhet och positivt kassaflöde, säger Marcus Bäcklund, VD.

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

För ytterligare information:

Mindmancer AB (publ.)

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail:
marcus@mindmancer.se 

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail:
erik@mindmancer.se 

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@mindmancer.se 

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar