Mindmancer söker ny vd

Johnny Berlic har avgått som VD för Mindmancer AB (publ) och Patric Broman har utsetts som tillförordnad VD.

Patric Broman är idag chef för stora delar av den operativa verksamheten på Mindmancer och har en lång erfarenhet av ledande positioner i entreprenörsdrivna bolag. Patric kommer tillsammans med ledningsgruppen att fortsätta driva bolaget mot lönsamhet och fortsatt stark tillväxt under tiden en ny VD rekryteras.

Patric Broman tf. VD Mindmancer AB:

- Det är nu viktigt att vi i ledningsgruppen fortsätter på inslagen väg framåt utan att minska takten i den tillväxt vi uppnått hittills under 2016. Allt handlar om att fortsätta skapa värden för våra kunder och ägare.

Hans Ljungkvist, Styrelseordförande Mindmancer AB:

- Johnny Berlic har varit Mindmancers VD sedan bolaget startade för 10 år sedan. Med den nyemission som planeras att ske i höst skall Mindmancer ta nya steg med sikte på att accelerera tillväxten. Bolaget söker då en ledare som har dokumenterad och gärna internationell erfarenhet av kvalificerad tjänsteindustri.

Patric Broman

Tillförordnad VD

031-789 40 42

patric@mindmancer.se

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.

This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar