Mindmancer vinstvarnar

Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ.) utfärdar en varning för ett substantiellt sämre resultat för det fjärde kvartalet 2016. 

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) kommer att rapportera ett resultat för det fjärde kvartalet 2016 som är substantiellt sämre än föregående period. Det försämrade resultatet härleds till förändrade redovisningsprinciper kring licensers vinstavräkning, översyn av kundstock, svag orderingång samt omställningskostnader.   

- Vi kommer att fortsätta den omfattande städning och omstrukturering av bolaget som inleddes i januari, där vårt mål är att vända bolaget till stabil lönsamhet och positivt kassaflöde. Vi har goda förutsättningar i denna omställning där vi står på en stark balansräkning, säger Marcus Bäcklund, VD.

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

För ytterligare information:

Mindmancer AB (publ.)

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail:
marcus@mindmancer.se 

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl.16:00 
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above at 16:00 CET on February 8, 2017 .
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@mindmancer.se 

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av intelligent kamerabevakning kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är specialiserat på bygg-, områdes- och skolbevakning i Sverige och är en stor leverantör av intelligent kamerabevakning till såväl industriföretag som kommuner och myndigheter. Bolaget har vidareutvecklat traditionell kameraövervakning till intelligent kamerabevakning som automatiskt larmar vid otillåten aktivitet framför kameran. Lösningen bygger på egenutvecklade videoanalysalgoritmer och självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Varje videolarm skickas till en certifierad, oberoende, larmcentral i Mindmancers internationella larmcentralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas enligt en tydligt definierad larminstruktion. Idag erbjuder Mindmancer intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS). Kunden får aktiv bevakning dygnet runt till en lägre kostnad än traditionella lösningar. Dessutom slipper kunden onödiga kostnader för väktarutryckningar i och med att Mindmancer garanterar att väktare endast skickas till platsen vid verifierade intrång.
Twittra det här