Mindmancers företrädesemission tecknades till cirka 125 procent

Det slutgiltiga utfallet för nyemissionen i Mindmancer AB (publ) (”Mindmancer” eller ”Bolaget”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 1 november 2016, visar att emissionen tecknades till cirka 125 procent.

Utfallet visar att 3 676 356 aktier, motsvarande cirka 94,7 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt 206 102 aktier, motsvarande cirka 5,3 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 5 oktober 2016.

Meddelande till de som tilldelats aktier kommer att distribueras senast den 7 november 2016 genom avräkningsnota.

Genom nyemissionen tillförs Mindmancer cirka 21,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 349 421,22 SEK från 698 842,44 SEK till 1 048 263,66 SEK och antalet aktier kommer att öka med 3 882 458 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske under vecka 46, 2016.

Mer information om Mindmancer hittar du på www.mindmancer.se. 

CFO Mindmancer AB (publ)

E-mail: erik@mindmancer.se

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.

This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar