Penser Access: Irisity - Ett lugnt kvartal

Report this content

Intäkter inklusive aktiveringar uppgick till 12,7 mkr. Våra estimat uppgick till 13,1 mkr. Avvikelsen går att härleda till lägre aktiveringar. EBITDA uppgick till -0,1 mkr. Irisity har under kvartalet vidtagit åtgärder för att hålla kostnaderna nere då Covid-19 har inneburit ett lägre affärstempo. Efter kvartalets utgång slöts ett globalt samarbetsavtal med G4S, se tidigare analys för mer detaljer. Vi sänker försäljningsestimaten för innevarande år med ca 4,8 mkr med anledning av Covid-19. För kommande två år sänker vi försäljningsestimaten med ca 11%. I samband med nyheten kring G4S avtalet höjde vi vårt motiverade värde till 29-31 kr. På dessa nivåer handlar bolaget på en implicit WACC om 14% på våra estimat. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en medelhög risk där nyheter kring avtal med andra internationella säkerhetsbolag är kurstriggers under H2. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/iris_20200807.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera