Penser Access: Irisity relansering och Q1 - Övervintrar Covid-19

Report this content

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 9,7 mkr Av dessa var 8,3 mkr mjukvarurelaterade (SaaS intäkt). Tillväxten i mjukvarurelaterade intäkter uppgick till 11% q/q och 62% y/y. Som vi skrev i vår tidigare uppdatering befann sig Irisity i slutförhandlingar med ett antal större bevakningsbolag, mer om detta lägre fram i analysen. Dessa projekt är p.g.a. Covid-19 skjutna på framtiden och vi förväntar oss avslut Q4’20/Q1’21. Med anledning av Covid-19 relaterade besparingsåtgärder vi höjer vårt EBIT estimat för helåret med ca 2 mkr. För 2021 sänker vi våra försäljningsestimat med 13% och EBIT med ca 4 mkr. Våra försäljningsestimat för 2021 innebär att bolaget implicit har 26 000 kameror installerade. Skulle någon av de förhandlingar som skjutits på framtiden p.g.a. Covid-19 gå i hamn skulle denna siffra stiga avsevärt. För att reflektera den starka kassan och en låg burnrate sänker vi risken i Irisity till medelhög. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 17-19 kr. Då aktien handlas till en implicit WACC om ca 20% ser vi en hög potential i bolaget. Sammanfattningsvis ser vi att Irisity ger en bra exponering mot det kommande paradigmskiftet som väntar bevakningsindustrin.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/iris_20200512.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera