Penser Access: Irisity - Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter

Report this content

Irisity avslutar året med ett rörelseresultat som var över vår förväntan i Q4. Helåret avslutar man dock i linje med våra estimat. Vi ser positivt på att bolaget under Q4’17 identifierat arbetet med att sälja sina licenser internationellt och tror att detta arbete kan bära frukt under H2’18. Efter kvartalets utgång har man lanserat två nya produkter IRIS Parking och PeopleMetrics. IRIS Parking hjälper bilar till lediga parkeringsplatser i parkeringshus och PeopleMetrics analyserar personflöden inom detaljhandel och mässhallar. Vi ser positivt på att bolaget ständigt hittar nya användningsområden för sina produkter och tror att det kommer bidra till att man når de målen uppsatta i samband med nyemissionen. Vi tror att 2018 kommer bli ett starkt år då man har kapital som tillkom i samband med nyemissionen för att klara de långa säljcyklar som transformationen till SaaS-bolag innebär. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i bolaget till en hög risk.             

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/nya-produkter-och-resan-mot-saas-fortsatter/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera