Penser Access: Irisity - Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner

Irisity rapporterar en försäljning om SEKm 12,1, vilket är en ökning om ca 28% y/y. Av intäkterna är dock SEKm 5 aktiverat utvecklingsarbete relaterat till utvecklingen av en embeddedlösning hos flera större kameratillverkare samt en vidare optimering av mjukvaran. Rörelseresultat minskar dock kraftigt till SEKm -8,1, detta går till stor del att härleda till en avsättning för lösen av syntetiska personaloptioner som uppgår till SEKm 6,3. Under kvartalet har man inlett pilotprojekt med 6 stycken internationella bevakningsbolag varav de två första av dessa (G4S Lettland och Trivalor i Portugal) kommer under Q3 övergå i kommersiellt läge. Vidare har man inlett ett samarbete med 4 stora kamerabolag om att Irisitys mjukvara ska säljas embedded i deras produkter. Dessa projekt förväntas ta längre tid än samarbetena med bevakningsbolagen att utvärdera, men kan om de ros i hamn leda till att irisity erhåller en intäkt varje gång någon av de berörda kamerorna säljs. Sammanfattningsvis är vi nöjda med utvecklingen under kvartalet och har blivit positivt överraskade av antalet pilotprojekt som presenteras, vilket gör att vi höjer våra estimat för både rörelseresultat och EPS 2019 och 2020.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/samarbetsavtal-pilotprojekt-och-syntetiska-optioner/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera