• news.cision.com/
  • Irisity AB/
  • Rättelse av felaktig MAR-hänvisning i tidigare pressmeddelande: Irisity AB (publ) har publicerat årsredovisning för 2020

Rättelse av felaktig MAR-hänvisning i tidigare pressmeddelande: Irisity AB (publ) har publicerat årsredovisning för 2020

Report this content

VD-kommenterar 2020:

Under året har Irisity ingått flera starka partnerskap som etablerar grund för fortsatt tillväxt. Vi ökade nettoomsättningen trots pandemi och håller såväl EBITDA och nettoresultat som kassalikviditet enligt plan. Bruttomarginalen har under året fortsatt belastats av omfattande projekteringar men förväntas återgå till normala nivåer i samband med volymökning.

Irisity ingick under året partnerskap med säkerhetsjätten G4S och vid slutet av året med den världsledande kameratillverkaren Axis. Tillsammans med G4S införs IRIS på såväl befintliga som nya säkerhetsobjekt. Med Axis integrerar vi IRIS i de nya TPU kamerorna, samt som spetsmjukvara i Axis övriga kameror. Vi bedömer att marknaden för helt självgående kameror med inbyggd AI är betydande.

Under året har vi också utvecklat tre nya spetsalgoritmer, IRIS Rail Defender för järnvägs- och tunnelbaneoperatörer, IRIS Violent Behavior för att detektera våldsamt beteende samt IRIS Fall Detection som upptäcker fallande och liggande personer. Dessa nya algoritmer är alla djupinlärda, uppvisar hög precision och möter ett starkt marknadsintresse där exempelvis IRIS Rail valts av SL.

Sedan halvårsskiftet har vi gradvis stärkt organisationen med flera nyrekryteringar främst inom områdena sälj, R&D och kundsupport.

Vi genomförde också en riktad emission om 50 MSEK före emissionskostnader till fonderna TIN, Lannebo och Handelsbanken.

Vårt långsiktiga arbete inom såväl marknad som R&D och organisationsutveckling samt vår marknadsstrategi med starka partnerskap börjar ge resultat och vi ser fram emot en fortsatt stark utveckling av bolaget.

Marcus Bäcklund

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på: Communication and reports | Irisity

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 771 41 11 00
E-mail: marcus@irisity.com

Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 769 01 34 51

E-mail: andreas.hoye@irisity.com

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

 

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar