Extra bolagsstämma vid IRO AB

Report this content

EXTRA BOLAGSSTÄMMA VID IRO AB Vid IROs extra bolagsstämma den 24 oktober tillsattes en ny styrelse som en följd av Van de Wieles uppköpserbjudande på samtliga aktier i IRO. Vid bolagsstämman kontrollerade Van de Wiele 99,4 procent av röster och aktier. Till ny styrelse nyvaldes Charles Beauduin, Lucien Beauduin och Germain Arnoys från Van de Wiele och omvaldes Stig-Arne Blom, verkställande direktör i IRO AB. Den tidigare styrelsen i IRO hade med undantag av Stig- Arne Blom undanbett sig omval. I styrelsen kommer liksom tidigare även att ingå arbetstagarrepresentanter - två ordinarie ledamöter, Egon Johansson och Bo Stensson, samt två suppleanter, Maj-Britt Johansson och Roger Larsson. Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman utsågs Charles Beauduin till ordförande i den nya styrelsen. Styrelsen beslöt vidare att ansöka hos OM Stockholmsbörsen att IRO AB avnoteras från O-listan. IRO rapporterade i sin niomånadersrapport tidigare under dagen om en fortsatt mycket positiv resultatutveckling. Rörelseresultatet ökade under de tre första kvartalen med 118 procent och uppgick till 142 MSEK jämfört med 53 MSEK under samma period 1999. Omsättningen ökade samtidigt med 22 procent. För ytterligare information, kontakta: Stig-Arne Blom, verkställande direktör, tfn 0321-297 01 Lennart Claesson, ekonomidirektör, tfn 0321-297 02 IRO är en internationell koncern som utvecklar och tillverkar garnmatare för textilmaskiner. Huvudkunderna är tillverkare av stick- och vävmaskiner. IRO är världens ledande tillverkare av garnmatare med en världsmarknadsandel över 60 procent. Koncernen har tillverkning i Sverige, Tyskland, Italien, Kina och Taiwan. Cirka 97 procent av försäljningen sker till marknader utanför Sverige. För fullständig kvartalsrapport, som är den sista från bolaget, kontakta IRO AB. IRO AB (publ), Box 54, 523 22 Ulricehamn. Telefon 0321-297 00. Fax 0321-298 00. E-post: info@iro.se. Internet: www.iroab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00820/bit0002.pdf

Dokument & länkar