Uppgången fortsätter

UPPGÅNGEN FORTSÄTTER * Rörelseresultatet under tre kvartal blev 142 MSEK, vilket är nästan tre gånger högre än motsvarande period 1999. * Resultat efter finansiella poster uppgick till 135 MSEK (57 MSEK). * Nettoomsättningen blev 847 MSEK, en ökning med 22 procent. * Orderingången ökade under tredje kvartalet med 18 procent. * Vinst per aktie var 6,47 SEK (2,63 SEK). Orderingången ökade på såväl stick- som vävdivisionen. Ökningen var starkare inom vävdivisionen och uppgick till 26 procent, medan stickdivisionens ökning var 4 procent. Resultatet var mycket bra även under tredje kvartalet och uppgick till 37 MSEK, jämfört med 17 MSEK under tredje kvartalet 1999. Det ackumulerade rörelseresultatet, 142 MSEK, innebar en ökning med 166 procent jämfört med föregående år (53 MSEK). Den fortsatt stabila ökningen av resultat, marginaler och orderingång återspeglar den positiva marknadstendensen som råder på nästan samtliga IROs marknader. Orderingången uppgick under tredje kvartalet till 268 MSEK, vilket var en ökning med 18 procent. Förbättringen i Asien har fortsatt att vara stark och liksom tidigare svarar Kina för en starkt ökad efterfrågan. "Orderingången låg i linje med våra förväntningar och denna höga nivå beräknas bestå resten av 2000", säger IROs vd Stig-Arne Blom. Vinsten per aktie blev 6,47 SEK jämfört med 2,63 SEK under nio månader 1999. Helårsvinsten per aktie 1999 var 4,95 SEK. "Samtidigt som vi nu genom IROs ägarbyte kommer att lämna börsen känns det bra att kunna tacka våra tidigare aktieägare för visat förtroende genom att leverera en mycket positiv rapport", fortsätter Stig-Arne Blom. För ytterligare information, kontakta: Stig-Arne Blom, verkställande direktör, tel 0321-297 01 Lennart Claesson, ekonomidirektör, tel 0321-297 02 IRO är en internationell koncern som utvecklar och tillverkar garnmatare för textilmaskiner. Huvudkunderna är tillverkare av stick- och vävmaskiner. IRO är världens ledande tillverkare av garnmatare med en världsmarknadsandel över 60 procent. Koncernen har tillverkning i Sverige, Tyskland, Italien, Kina och Taiwan. Cirka 97 procent av försäljningen sker till marknader utanför Sverige. Komplett delårsrapport kan beställas från: IRO AB (publ), Box 54, 523 22 Ulricehamn. Telefon 0321-297 00. Fax 0321-298 00. E-post: info@iro.se. Internet: www.iroab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar