• news.cision.com/
  • IRRAS/
  • Århus universitetssjukhus, en världsledande medicinsk institution, börjar använda IRRAS IRRAflow-system och påbörjar en klinisk studie för att validera effektiviteten

Århus universitetssjukhus, en världsledande medicinsk institution, börjar använda IRRAS IRRAflow-system och påbörjar en klinisk studie för att validera effektiviteten

Report this content
  • Århus universitetssjukhus i Danmark har börjat använda IRRAflow-systemet kommersiellt för patienter med intrakraniella blödningar
  • Sjukhusets erfarenheter av behandling med IRRAflow kommer som en del av den kliniska studien ACTIVE att följas upp och jämföras med behandling med traditionell passiv dränering

Stockholm, 12 oktober 2021 – IRRAS meddelar idag att Århus universitetssjukhus i Danmark, en av världens ledande medicinska institutioner, har inlett kommersiell användning av IRRAflow-systemet för en rad olika tillämpningar inom neurointensivvård. 

Sjukhusets användning av IRRAflow-systemet kommer att inom den kliniska studien ACTIVE (Use of Active Fluid Exchange to Treat Intraventricular Hemorrhage (IVH)) dokumenteras och jämföras med användningen av traditionell passiv ventrikeldränering hos patienter med EVD (externt ventrikulärt dränage).  Dr Anders Korshøj, docent i neurokirurgi vid Århus universitetssjukhus, kommer att fungera som studiens huvudprövare och samordna studien, som även förväntas utvidgas till flera platser i Danmark. 

”Vi är glada över att äntligen kunna börja behandla patienter med IRRAflow-systemet efter den långa fördröjning som covid-19 innebar”, säger Anders Korshøj. ”I takt med att vi behandlar alltfler patienter kommer vi att kunna presentera data från ACTIVE-studien för att visa hur systemets kombination av automatiserad spolning och kontrollerad dränering kan minska komplikationer och förbättra de långsiktiga kliniska resultaten.”

”Den kommersiella användningen av IRRAflow-systemet vid Århus universitet är en viktig milstolpe för IRRAS”, säger Will Martin, VD och koncernchef för IRRAS. ”Vårt team har arbetat hårt under hela covid-19-pandemin med att utbilda Århus-teamet, och vi ser fram emot att detta hårda arbete ska resultera i positiva patientresultat och övertygande kliniska data från ACTIVE-studien.”

Traditionella behandlingsalternativ för IVH-patienter består i allmänhet av ett externt ventrikeldränage (EVD), vilket är ett passivt tillvägagångssätt som enbart förlitar sig på gravitationen för att genomföra dräneringen.  EVD är för närvarande det vanligaste behandlingsalternativet vid intrakraniell blödning eller förhöjt intrakraniellt tryck (ICP), men teknikens brister är väldokumenterade i den vetenskapliga litteraturen.  Komplikationer som kateterblockering, infektioner och ofullständig dränering förekommer regelbundet och påverkar patientresultaten negativt, förlänger behandlingstiden och ökar den totala kostnaden för vården avsevärt.  

Neurokirurgiska avdelningen vid Århus universitetssjukhus är en av de ledande neurokirurgiska klinikerna i Danmark. Enheten ansvarar för allmän neurokirurgi och högspecialiserade neurokirurgiska ingrepp i Region Midtjylland. Dessutom ansvarar enheten för diagnostik, behandling och vård av patienter med vissa neurokirurgiska sjukdomar i hela landet.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som 2024associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

Om Århus universitet och Århus universitetssjukhus

Århus universitetssjukhus tillhör eliten bland universitetssjukhus. Århus universitetssjukhus utvecklar och tillhandahåller högspecialiserad medicinsk behandling, forskning och utbildning på internationell nivå. Århus universitetssjukhus tar emot medborgare från hela Region Midtjylland som behöver högspecialiserad behandling. Århus universitetssjukhus har de senaste 14 åren utsetts till Danmarks bästa sjukhus och ligger för närvarande på plats 32 på Newsweeks rankning av världens bästa sjukhus.

Århus universitet (AU) är ett dynamiskt, modernt och mycket internationellt universitet. Sedan universitetet grundades 1928 har det vuxit till ett ledande statligt universitet med internationell påverkan och räckvidd inom hela forskningsspektrumet. Av över 17 000 universitet i världen rankas AU bland de 100 bästa universiteten i världen inom flera forskningsområden och anses vara bland de 25 bästa universiteten i EU. AU utmärker sig särskilt när det gäller forskningskvalitet och kvaliteten på utbildningsprogrammen. När det gäller internationalisering är AU rankat bland de främsta och ligger på plats 45 på THE:s lista ”Most International Universities in the World”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Will Martin
VD

ir@irras.com

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations

sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2021 kl. 08.30 (CET).

Prenumerera