Befordran av Will Martin till President and Chief Commercial Officer

Report this content

Nya ansvarsområden understryker bolagets fokus på kommersiell tillväxt för IRRAflow®- and Hummingbird-produktlinjerna

Stockholm, 15 juni 2020 – IRRAS, ett globalt medicinteknologiföretag med en omfattande portfölj av innovativa produkter för neurointensivvård, aviserade i dag befordran av Will Martin till President and Chief Commercial Officer. 

Wills nya ansvar är en del av den pågående accelerationen av IRRAS kommersiella lansering. I den utökade rollen kommer Will Martin att fortsätta att leda IRRAS globala sälj- och marknadsarbete samt ta över ansvaret för de funktioner i bolaget som direkt stödjer försäljning, vilket inkluderar kliniska och regulatoriska frågor samt kvalitetsavdelningen. Han kommer även att arbeta nära IRRAS VD Kleanthis G. Xanthopoulos och bolagets styrelse för att bygga och driva bolagets långsiktiga strategi.

”Sedan Will började på IRRAS har han spelat en central roll i utbyggnaden av försäljningsfunktionen,” säger Kleanthis G. Xanthopoulos. ”Hans ledarskap har haft en positiv påverkan på företagets utveckling de senaste två åren och jag är glad att se honom ta på sig detta utökade ansvar.

”Mitt enda fokus kommer fortsatt att vara den kommersiella lanseringen av vår produktportfölj och min utökade roll bidrar till att öka möjligheterna för oss att uppnå våra intäktsmål”, tillägger Will Martin.

Will Martin anställdes på IRRAS i början på 2018 som Chief Commercial Officer och kom då från rollen som chef för Peripheral Vascular inom Philips Healthcare. Tidigare har han haft flera kommersiella chefstjänster inom försäljning och globala produktlanseringar på företag som befunnit sig en tidig lanseringsfas. Dessa inkluderar AccessClosure, Inc. (uppköpta av Cardinal Health), Hotspur Technologies (uppköpta av Teleflex) och AtheroMed, Inc. (uppköpta av Philips Volcano).

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com 

Europa

Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 kl. 08.30 (CET).

Prenumerera