• news.cision.com/
  • IRRAS/
  • Covid-19 fördröjer kortsiktiga intäkter samtidigt som den kommersiella lanseringen av IRRAflow och Hummingbird framskrider

Covid-19 fördröjer kortsiktiga intäkter samtidigt som den kommersiella lanseringen av IRRAflow och Hummingbird framskrider

Report this content
  • Kommersiell lansering och kortsiktiga intäkter har påverkats av covid-19-pandemin
  • Trots omfattande restriktioner har framsteg gjorts i den globala kommersiella produktlanseringen
  • De första europeiska patienterna har behandlats med IRRAflow efter den nya CE-märkningen
  • IRRAflow-system har utplacerats på ytterligare marknader inom EU

IRRAS AB är ett medicintekniskt företag i kommersiellt skede med en omfattande portfölj av innovativa produkter för neurointensivvård. Verksamheten har kortsiktigt påverkats av covid-19-pandemin samtidigt som nya framsteg har gjorts i den globala lanseringen av IRRAflow och Hummingbird.

"Sedan början av mars har vår verksamhet påverkats avsevärt, liksom den har gjort för många andra företag i världen. Det gör att den förväntade intäktstillväxten under första och andra kvartalet 2020 har påverkats negativt", säger Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS.

New England Journal of Medicine analyserade nyligen data från mer än 231 000 patienter i USA, som undersökts för misstänkt stroke mellan juli 2019 och april 2020, och beräknar att det har skett en minskning på 39% av misstänkta fall från februari till början av april i år. En andra studie publicerad i Stroke visade 40% minskning av patienter behandlade för stroke mellan februari 2019 och februari 2020 i Kina.

"Eftersom patienter med intrakraniell blödning kräver omedelbar behandling har vår existerande kundbas fortsatt användningen av IRRAflow. Dock har antalet behandlingar minskat globalt och våra medarbetares tillgång till sjukhus runt om i världen har begränsats”, tillade Xanthopoulos. "Sjukhus har också omfördelat personal och vårdplatser på neurokirurgiska intensivvårdsavdelningar för att fokusera på covid-19-relaterade behandlingar, vilket har försenat godkännandet av ny teknik. På grund av dessa utmaningar har våra andra pågående IRRAflow-utvärderingar och nya sjukhuslanseringar lagts på is under en viss tid."

I USA har utvärderingar av IRRAflow pausats på sex större strokecenter på grund av covid-19-pandemin. Varje sjukhus förhåller sig olika till hur man hanterar covid-19, men IRRAS säljteam arbetar nära sjukhuspersonal och läkare för att förbereda en strategi för återstart av utvärderingarna när det är möjligt. På grund av de olika lokala riktlinjerna prioriteras möjligheter i regioner där nyöppning påskyndats. Samtidigt har IRRAS kompenserat för hindren för personliga möten genom att öka den digitala marknadsföringen.  

"För ett växande företag som IRRAS behöver en betydande del av intäkterna komma från nya sjukhuskunder, och i det korta perspektivet har både utvärderingen av våra produkter och påföljande försäljning försenats, " säger Will Martin, kommersiell chef för IRRAS. "Vårt team har en kontinuerlig dialog med våra kunder, även om det måste ske på distans. I takt med att sjukhusen återgår till normal drift är vårt team redo att återuppta verksamheten med dem. Trots de utmaningar som orsakats av  covid-19-pandemi, fortsätter vi att göra framsteg i lanseringen av både IRRAflow och Hummingbird och positionera företaget för långsiktig tillväxt."

IRRAflow återfick sin CE-märkning i december 2019 och lanseringen i Europa hade påbörjats innan covid-19-epidemin slog till. Nu, när vissa marknader börjar öppna igen långsamt, kan IRRAS kommersiella verksamhet i Europa succesivt återupptas.

Nyligen behandlades de första europeiska patienterna med IRRAflow. Hittills har två patienter framgångsrikt behandlats på Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho i Gaia, Portugal. Även om utbildningsstöd inte kunde ges på plats på grund av covid-19 restriktioner, kunde personal från IRRAS stödja behandlingarna med hjälp av företagets digitala utbildningsverktyg.

"Den första behandlingen av patienter i Portugal är ett viktigt steg i den europeiska lanseringen av IRRAflow,” tillade Xanthopoulos. ”Vårt fokus de senaste månaderna har varit att se till att vi är beredda på expansion när omvärlden återgår till det normala.

Utöver de första patientbehandlingarna i Portugal har framsteg också gjorts med distributionspartners på andra europeiska marknader för att förbereda lanseringar under andra halvåret 2020. IRRAS målsättning att lansera IRRAflow på ytterligare 7 till 10 marknader under 2020 kvarstår. Förutom i Portugal har IRRAflow-system nu placerats i Italien, Spanien, Polen, Österrike och Storbritannien, och distributörs- och kundutbildning pågår med hjälp av IRRAS digitala utbildningskapacitet.

"Vi ser potentialen och mångsidigheten hos IRRAflow-systemet för behandling av patienter i neurointensivvård i Polen. IRRAflow bidrar med välbehövlig innovation inom intrakraniell vätskehantering och erbjuder säkerhet och effektivitet för behandlande läkare. IRRAflow passar in mycket bra med våra andra IVA-produkter och vi är glada över vår relation med IRRAS." säger Mariusz Tyszkewicz, VD för Biameditek Sp. z.o.o., ett helägt dotterbolag till svenska Indutrade AB och IRRAS distributör i Polen.

För att stödja den europeiska lanseringen, har IRRAS nyligen genomfört flera viktiga rekryteringar. I Tyskland har en internationell utbildningschef anställts och anställningsavtal har tecknats med regionansvariga säljare för Norden och Tyskland och dessa väntas börja under tredje kvartalet 2020. "Lanseringen av IRRAflow till fler europeiska länder är viktig för IRRAS framtida framgång", tillade Martin. "Trots påverkan av covid-19 har vi vidtagit nödvändiga inledande åtgärder för att lansera IRRAflow. Beroende på hur situationen utvecklas på varje ser vi fram emot att hjälpa kritiskt sjuka patienter i hela Europa under de kommande månaderna."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa
Sabina Berlin
CFO

+46 10 211 51 71
sabina.berlin@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 10.00 (CET).