IRRAS AB publicerar delårsrapport för januari till mars 2022

Report this content

Ökad försäljningsaktivitet har resulterat i omsättningstillväxt för sjunde kvartalet i rad

”Efter två utmanande år, då vi på ett mycket tillfredställande sätt hanterat följdeffekterna av covid-19 pandemin, tycker vi oss kunna se att det första kvartalet 2022 speglar IRRAS möjliga utveckling framöver.”

”Under det första kvartalet gjordes tydliga framsteg i hela organisationen och vi ser fram emot vad som väntar under resten av året. Under andra kvartalet kommer fokus vara att slutföra en kapitalanskaffning och att säkerställa företagets kapitalbehov för de kommande 18 månaderna eller längre”

Will Martin, VD för IRRAS

Kvartalet januari – mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,6 (4,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -33,7 (-39,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -33,3 (-38,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,46 (-0,59)
   

Viktiga händelser under kvartalet

Presentation av den största sammanställningen av kliniska data med IRRAflow, bekräftar förbättrade kliniska resultat

 • West Virginia universitetssjukhus presenterade kliniska data från de första 45 patientbehandlingarna med IRRAflow som visade på 0 procent ocklusionsgrad, och minskad förekomst av vasospasm, samt minskat behov av shuntplacering.

Nästa generation IRRAflow system har lanserats i USA

 • Den första fullständiga behandlingen av en patient med nästa generation IRRAflow har genomförts vid WVUH.

IRRAflow har erhållit myndighetsgodkännande i Australien

 • Australian Department of Health and Therapeutic Goods Administration (TGA) har godkänt IRRAflow för kommersiell försäljning.

Första patienterna har behandlats i ACTIVE-studien

 • Aaarhus universitetssjukhus har rekryterat de första patienterna i ACTIVE-studien som ska utvärdera effekt och säkerhet med IRRAflow jämfört med traditionell dränering.

Utökad patentportfölj för IRRAflow

 • Ett tredje patent har utfärdats för IRRAflow som omfattar administration av läkemedel med hjälp av kateterns design med dubbla lumen och kontrollerade spolningsmöjligheter.

Pågående process att ge bolaget långsiktig finansiell stabilitet

 • Vi har finansiella rådgivare som hjälper oss med processen att säkerställa företagets kapitalbehov för de kommande 18 månaderna eller längre.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Q1 rapport 2022 – telefonkonferens och online presentation
IRRAS kommer att hålla en telefonkonferens och en online presentation av sin Q1-rapport för 2022 den 27 april 27 klockan 16.30 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Uppringningsnummer för telefonkonferensen är:
Sverige: +46 8 50 55 83 73
Storbritannien: +44 33 33 00 92 61
USA: +1 631 913 1422
PIN: 33 44 24 60#

Presentationen kommer att sändas online via denna webbadress:

https://tv.streamfabriken.com/irras-q1-2022

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.  

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på  www.irras.com

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänliga kontakta:

USA
Will Martin
VD

ir@irras.com

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08:00 (CET).