IRRAS byter Certified Adviser till Redeye AB

Report this content

Stockholm den 15 augusti 2019 – IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS), ett globalt vårdbolag med en omfattande portfölj av innovativa produkter för neurokritisk vård, meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 16 augusti 2019.  


Om IRRAS 

IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) är ett globalt vårdteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska teknologier till våra kunder och deras patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurokritisk vård. IRRAS marknadsför och säljer sina produkter globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är bolagets certified adviser och nås på 08-545 271 00 eller info@wildeco.se. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sabina Berlin
CFO
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 16.30 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar