IRRAS DELTAR I VIKTIGA NEUROKIRURGISKA KONFERENSER


- IRRAflow®-systemet ska i oktober visas på branschmässorna CNS och EAN

Stockholm, 3 oktober 2018
– IRRAS AB (”IRRAS”), ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hantering av intrakraniella vätskor, meddelar i dag att bolaget kommer att delta på Congress of Neurological Surgeons (CNS) 2018 Annual Meeting den 6–10 oktober i Houston i USA, och på 18th EANS European Congress of Neurosurgery den 21–25 oktober i Bryssel i Belgien. Dessa båda möten är mycket viktiga forum för den senaste forskningen och teknologin inom neurokirurgin, och båda lockar deltagare från hela världen. 

”Att ställa ut på kongresserna CNS och EANS är ett spännande nästa steg i att presentera IRRAflow för det globala neurokirurgiska nätverket”, säger Will Martin, Chief Commercial Officer på IRRAS. ”Med vårt nyligen erhållna 510(k)-godkännande för USA och förväntade uppdaterade CE-godkännande som kommer att möjliggöra fortsatt försäljning i Europa, ser vi nu fram emot att börja lansera vår innovativa teknik på en bredare front på de här viktiga mässorna.”

IRRAflow-systemet kommer att ställas ut på CNS i IRRAS monter 917 och på EANS i IRRAS monter 14. För att boka en praktisk visning av IRRAflow-systemet på någon av mässorna, kontakta bolaget på info@irras.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.

Verkställande direktör

+1 800 213 4604

info@irras.com
 

Europa
Fredrik Alpsten

CFO och vice VD

+46 706 67 31 06

fredrik.alpsten@irras.com
 

 
Om IRRAS
 

IRRAS AB (NASDAQ First North Premier: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi. Företagets första produkt IRRAflow® adresserar de komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Detta genom att med en dubbellumenkateter administrera vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och samtidigt dränera vätska. IRRAflow erhöll FDA-godkännande i juli 2018.  

Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern. Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd av dessa procedurer. IRRAflow-systemet inkluderar dessutom en ICP-mätare (tryckmätare) och systemet använder mjukvara för att reglera önskat tryck. 

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com. 

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är bolagets certified adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl. 08.30 (CET). 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar