IRRAS förstärker ledningsgruppen och utser Kellie Fontes till Senior Director of Human Capital

San Diego, Kalifornien, Stockholm, Sverige, 28 februari 2018 – IRRAS (NASDAQ STOCKHOLM: IRRAS), ett kommersiellt medicintekniskt bolag, som inriktar sig på utveckling av banbrytande produkter för en mängd olika applikationer och metoder för behandling av intrakraniella blödningar, meddelade idag att Kellie Fontes utsetts till Senior Director, Human Capital. Hon kommer också ingå i företagets ledningsgrupp. Kellie Fontes har närmare 30 års erfarenhet och kunskap inom Human Resources. Hon kommer att rapportera direkt till IRRAS VD Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. och vara placerad vid företagets anläggning i San Diego i Kalifornien.

"Jag är mycket glad att hälsa Kellie Fontes välkommen till ledningsgruppen för IRRAS,” sade Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS.  "Kellies breda, resultatorienterade erfarenheter inom HR och hennes starka fokus på att skapa kompetenta team kommer att vara av stort värde för IRRAS i vårt fortsatta arbete att bygga ett världsledande medicinteknisk företag.”

Kellie Fontes har gett följande kommentar: “Att arbeta inom den medicintekniska sektorn och hjälpa patienter i nöd samtidigt som jag får vara delaktig i utvecklingen av morgondagens tekniska lösningar känns otroligt spännande. Jag är mycket glad över att få arbete för IRRAS och stärka det strategiska arbetet med rekrytering och utveckling av medarbetare samt genomförande av företagets HR-policy."

Kellie Fontes har gedigen erfarenhet av Human Resources från farmaceutiska och högteknologiska företag och tillför IRRAS omfattande kunskap inom HR och risk management. Hon har erkänt stora kunskaper när det gäller att utveckla strategier för att stärka företagets affärsverksamhet samtidigt som hon också har kvalificerad erfarenhet av att driva förändringsarbete och skapa starka medarbetarteam. Hon har varit ansvarig för kvalificerad coachning av ledare för att utveckla medarbetares kapacitet och genomföra affärsstrategier. Hon avslutade nyligen en tjänst som Employee Relations and Compliance Director på det högteknologiska systemföretaget General Atomics. Innan anställningen på General Atomics innehade hon under tio år flera ledande HR-positioner på GlaxoSmithKline där hon också var US Director. Hon har en Bachelor of Science in Speech Communication från Montana State University.

Om IRRAflow™
Baserat på kärnteknologin IRRAflow har IRRAS utvecklat och kommersialiserat ett revolutionerande medicinteknisk system för intelligent intrakraniell vätskehantering i samband med komplikationer vid intrakraniell blödning. De system om finns tillgängliga idag hanterar inte dödliga komplikationer eftersom de inte hindrar ocklusion (blockering) av katetern under behandling och de ger inte heller en noggrann övervakning av det intrakraniella trycket. Genom att integrera aspiration, målinriktad infusion och övervakning av intrakraniellt tryck i en enda robust enhet erbjuder IRRAS en nyskapande lösning för patienter med stroke och hematom som både är mindre invasiv och mer effektiv.

Om IRRAS AB
IRRAS (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett börsnoterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för olika hjärnsjukdomar. Målet är att väsentligt förbättra resultaten för patienterna, minska den tid patienter behöver tillbringa på både intensivvårdsavdelning och slutenvårdsavdelning och bidra till påtagliga hälsoekonomiska fördelar för både sjukhus och andra vårdgivare. Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar som utnyttjar den egenutvecklade plattformstekniken IRRAflow™, ett CE-märkt, helt integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell vätskehantering och noggrann övervakning i realtid av intrakraniellt tryck.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av viktiga patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar att bidra till bättre patientutfall och etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Sverige och har också kontor i Tyskland och i San Diego i Kalifornien. Mer information: www.irras.com.

Kontakt för investerare och media:
Fredrik Alpsten

CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com

    

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.00 (CET). 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar