IRRAS har utsett Will Martin till Chief Commercial Officer

Report this content

Will Martin kommer att ansvara för Global Commercial Operations med fokus på tillväxt för produkter under varumärket IRRAflow

San Diego, Kalifornien, USA, Laichingen, Tyskland och Stockholm, Sverige den 5 mars 2018 – IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för behandling av olika typer av hjärnsjukdomar. IRRAS meddelar idag att man utsett Will Martin till Chief Commercial Officer och medlem av ledningsgruppen. Will Martin har närmare 20 års erfarenhet av kommersialisering, marknadsföring och affärsutveckling från chefsbefattningar inom den medicintekniska branschen. Han har gedigen kunskap när det gäller att skapa ökad tillväxt, både hos start-up företag och hos stora, etablerade företag. I denna nytillkomna befattning kommer Will Martin att rapportera direkt till VD:n för IRRAS, Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. med placering på företagets kontor i San Diego.

"Vi är mycket glada över att kunna hälsa Will välkommen till IRRAS och ser med spänning fram emot hans roll i teamet när vi nu ökar takten i vår kommersiella planering för våra produkter under varumärket IRRAflow,” säger Kleanthis G. Xanthopoulos, VD för IRRAS. "Wills erfarenhet av att leda och driva kommersiella projekt kommer att vara ovärderlig för IRRAS i den fas vi nu befinner oss i. Vi håller på att bygga upp vår kommersiella infrastruktur för att skapa omsättningstillväxt i Europa samtidigt som vi expanderar vår verksamhet till nya attraktiva marknader såsom USA."

Will Martin ger följande kommentar: "Jag har ägnat en stor del av min karriär åt att ge patienter tillgång till innovativ medicinsk teknik. Det är glädjande för mig att få fortsätta detta arbete via min anställning hos IRRAS där jag får ansvara för de kommersiella strategierna för utvecklingen av IRRAflow™. Vi har fantastiska möjligheter att revolutionera behandling av hemorragisk stroke och jag ser fram emot att få arbeta med de skickliga medabetarna på IRRAS för att nå våra mål."

Will Martin kommer från en befattning som General Manager för affärsområdet Peripheral Vascular (PV) på Philips Healthcare, ett globalt konglomerat inom vårdtekniska produkter. På denna befattning ansvarade Will Martin för tillväxten och utvecklingen för Philips inom PV-området, ansvarade för att utveckla och genomföra strategin för den globala PV-verksamheten och spelade en viktig roll i förvärvet av Spectrametics för en köpesumma på över 2 miljarder dollar. Under hans anställning på Philips var PV-segmentet ett av de snabbast växande affärsområdena på företaget.

Innan anställningen på Philips var Will Martin Vice President of Commercial Operations och Vice President of Marketing and Business Development på AtheroMed, Inc. (förvärvat av Volcano, Inc). I denna ledande nyckelroll utvecklade han den globala lanseringsstrategin för Phoenix Atherectomy System och rekryterade och ledde den första säljkåren i USA under produktens framgångsrika introduktion på marknaden. Innan dess var han Vice President of Sales and Marketing på Hotspur Technologies, Inc. (förvärvat av Teleflex), VP of International Sales på AccessClosure, Inc. (förvärvat av Cardinal Health) och innehade flera andra viktiga kommersiella befattningar på Boston Scientific Corporation, Aventis Pharmaceuticals och Corning, Inc.

Innan Will Martin började sin karriär inom denna bransch var han löjtnant i den amerikanska flottan. Will Martin har en BA från Notre Dame och en MBA från Johns Hopkins University.

Om IRRAflow

Baserat på kärntekniken IRRAflow™ har IRRAS utvecklat och kommersialiserat ett revolutionerande medicintekniskt system för intelligent intrakraniell vätskehantering i samband med komplikationer till intrakraniell blödning. De system som finns tillgängliga idag hanterar inte dödliga komplikationer eftersom de inte hindrar ocklusion (blockering) av katetern under behandling och de ger inte heller en noggrann övervakning av det intrakraniella trycket. Genom att integrera aspiration, målinriktad infusion och övervakning av intrakraniellt tryck i en enda robust enhet erbjuder IRRAS en nyskapande lösning för patienter med stroke och hematom som både är mindre invasiv och mer effektiv.

I februari 2018 lanserade IRRAS en avsevärt förbättrad version av IRRAflow™ i EU. Denna omfattade flera estetiska och mekaniska uppgraderingar samt en uppdaterad batterikonfiguration. Den nya konfigurationen har utvecklats som följd av ett frivilligt återkallande och tillfälligt försäljningsstopp för produkten efter en isolerad incident med felfunktion hos batteriet i december 2017. Försäljningsstoppet har nu upphävts.

Om IRRAS AB

IRRAS (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för olika hjärnsjukdomar. Målet är att väsentligt förbättra resultaten för patienterna, minska den tid patienter behöver tillbringa på både intensivvårdsavdelning och slutenvårdsavdelning och bidra till påtagliga hälsoekonomiska fördelar för både sjukhus och andra vårdgivare. Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar som utnyttjar den egenutvecklade plattformstekniken IRRAflow™, ett CE-märkt, helt integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell vätskehantering och noggrann övervakning i realtid av intrakraniellt tryck.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av viktiga patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar att bidra till bättre patientutfall och etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Sverige och har också kontor i Tyskland och i San Diego i Kalifornien. Mer information: www.irras.com.

Kontakt för investerare och media:
Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS måste publicera enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen offentliggjordes för allmänheten av kontaktpersonen ovan den 5 mars 2018 kl 08.30 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar