IRRAS ingår samarbetsavtal med AMI-USC genom förvärv av kompletterande teknologi inom medicinteknik

Alfred E. Mann Institute for Biomedical Engineering vid University of Southern California (AMI-USC) är en världsledande institution inom biomedicinsk teknikutveckling. 

Stockholm den april 23 2019 – IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS), ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi, tillkännagav idag att bolaget ingått samarbetsavtal med Alfred E. Mann Institute for Biomedical Engineering vid University of Southern California (AMI-USC). Inom ramen för samarbetsavtalet kommer IRRAS att förvärva tillgångar och immateriella rättigheter från DermaPort, Inc., ett utvecklingsbolag med anknytning till AMI-USC. Tillgångarna innefattar innovativ teknik som kompletterar IRRAS kärnverksamhet inom akut neurosjukvård och som är utformad för att förbättra både vårdutfallet och patientupplevelsen.

Genom samarbetsavtalet kommer IRRAS erhålla exklusiva immateriella rättigheter till en medicinteknisk produkt som ligger i linje med AMI-USC:s uppdrag - att överbrygga klyftan mellan biomedicinsk innovation och utveckling av kommersiellt framgångsrika produkter. IRRAS och AMI-USC kommer även samarbeta för att över tid utveckla ny teknik och nya produkter inom området.

"Det är verkligen hedrande för IRRAS att få arbeta med ett världsledande biomedicinskt teknikcenter som AMI-USC. Vi är mycket glada åt det här samarbetet och ser fram emot att hitta ännu fler möjligheter att arbeta tillsammans i framtiden”, säger VD och koncernchef Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. "Vi är fast beslutna att vara branschledare med innovativa lösningar inom detta område. Partnerskap av det här slaget kommer att spela en nyckelroll för våra framtida planer", fortsätter han.

"Det här samarbetet är det senaste i en rad framgångsrika strategiska satsningar från AMI-USC:s sida. Vi anser att IRRAS är ett högkvalitativt medicintekniskt företag och vi är stolta över att få arbeta tillsammans med teamet på IRRAS för att utöka vårt uppdrag och fortsätta att utveckla de mest innovativa teknologierna", säger Jonathan G. Lasch, Ph.D., vd för AMI-USC.

Om AMI-USC

Alfred E. Mann Institute for Biomedical Engineering är en skattebefriad non-profit organisation, med anknytning till University of Southern California (USC). AMI-USC grundades 1998 och har som uppdrag att påskynda kommersialiseringen av biomedicinsk teknik framtagen vid USC. Vid utvecklingen av biomedicinska teknologier samverkar AMI-USC med forskare över hela universitetet. Där utvecklas teknologin vidare till mogen fas, valideras och patenteras för att antingen utlicensieras till en industriell samarbetspartner, eller ligga till grund för ett startup-bolag med extern finansiering.

Om IRRAS

IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi. Företagets första produkt IRRAflow® adresserar de komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Detta genom att med en dubbellumenkateter administrera vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och samtidigt dränera vätska. IRRAflow erhöll FDA-godkännande i juli 2018.

Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern. Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd av dessa procedurer. IRRAflow-systemet inkluderar dessutom en ICP-mätare (tryckmätare) och systemet använder mjukvara för att reglera önskat tryck.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är bolagets certified adviser och nås på 08-545 271 00 eller info@wildeco.se.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
info@irras.com

Europa
Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl. 08.00 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar