IRRAS offentliggör samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset

Report this content
  • Samarbetsavtalet med Karolinska Universitetssjukhusets kommer att öka användningen av IRRAS banbrytande IRRAflow-system och gynna patienter i Sverige.
  • Karolinska är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

IRRAS har tecknat ett samarbetsavtal med Karolinska Universitetssjukhuset, som inkluderar en utvärdering av IRRAflow, bolagets ledande kommersiella produkt.

”Vi tycker att det ska bli otroligt spännande att kunna erbjuda våra patienter, som genomgår neurointensivvård och som lider av intrakraniella blödningar en innovativ, nästa generations lösning”, kommenterar Peter Alpkvist, neurokirurg och chef för avdelningen för neurokirurgisk intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

”Vi är mycket glada att ha det här samarbetsavtalet på plats och ser fram emot att göra världens första spolande ventrikulära dränagesystem tillgängligt för det kliniska teamet på neurokirurgiavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset”, säger Coenraad Tamse, Vice President of International Sales på IRRAS.

”Det här samarbetet gör det möjligt för oss att öka takten i den kommersiella lanseringen i Norden samtidigt som vi har ett nära samarbete med en ledande sjukvårdsanläggning och kliniska experter”, tillägger Edmond Malek, nordisk försäljningschef på IRRAS.

Om Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset (KU) är ett av Europas största sjukhus . Deras tjänster omfattar vård av sjukdomar som sträcker sig från stora folkhälsosjukdomar till ovanliga medicinska tillstånd. I Region Stockholms har de särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård samt tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder. Som Region Stockholms undervisningssjukhus har Karolinska Universitetssjukhuset huvudansvaret för de kliniska elementen inom forskning och utbildning. Tillsammans med det internationellt ansedda Karolinska Institutet är de ledande inom medicinska genombrott i Sverige. KU anser att både patientvård, forskning och utbildning måste spela lika viktiga roller i deras arbete med att förlänga och förbättra människors liv. Som ett stort undervisningssjukhus utbildar och tränar de morgondagens medicinska specialister och sjukvårdspersonal.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa

Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021 kl. 08.00 (CET).

Prenumerera