IRRAS publicerar årsredovisning för 2021

Report this content

IRRAS årsredovisning 2021 har idag publicerats på bolagets webbsida.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida under Investor Relations; https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer  

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2021.

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Will Martin
VD
ir@irras.com  

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations

sten.gustafsson@irras.com

+46 (0)10 211 51 72
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 15.00 (CET).