• news.cision.com/
  • IRRAS/
  • IRRAS rapporterar behandling av första patienten i ARCH-studien, en jämförande studie som ska bekräfta IRRAflows förmåga att förbättra avlägsnandet av koagulerat blod efter IVH

IRRAS rapporterar behandling av första patienten i ARCH-studien, en jämförande studie som ska bekräfta IRRAflows förmåga att förbättra avlägsnandet av koagulerat blod efter IVH

Report this content
  • Dr. Behnam Rezai Jahromi (neurokirurg) och Dr. Jari Siironen (chef för neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen) vid Helsingfors universitetssjukhus har behandlat den första patienten i ARCH-studien (Active Removal of IntraCerebral Hematoma med aktiv dränering av ventriklarna).
  • ARCH-studien är utformad för att jämföra förmågan hos IRRAS IRRAflow-system att dränera blod i samband med en intraventrikulär blödning (IVH) jämfört med traditionell dränering.
  • ARCH-studiens utredare vill undersöka en hypotes att tillsättande av trombolytiska läkemedel tillsammans med IRRAflows aktiva dränering kommer att minska tiden som behövs för att rensa det uppsamlade blodet orsakat av en IVH.

Stockholm, 28 oktober 2021 – IRRAS meddelar idag att den första patienten har fått behandling i ARCH studien (Active Removal of IntraCerebral Hematoma med aktiv dränering av ventriklarna). ARCH-studien kommer att jämföra förmågan hos företagets IRRAflow-system att rensa blodet som samlats upp i en patients ventriklar efter en intraventrikulär blödning (IVH) mer effektivt än traditionell passiv dränering. ARCH-utredarna antar att IRRAflows aktiva spolning, i kombination med trombolytisk medicin, kommer att minska den tid som behövs för att rensa blod från det intraventrikulära utrymmet och därigenom förbättra behandlingsresultaten för patienterna.

ARCH-studien är en kontrollerad, randomiserad klinisk prövning som förväntas inkludera 60 patienter från ett antal platser i både Europa och USA. Teamet vid Helsingfors universitetssjukhus, med neurokirurgen Dr. Behnam Rezai Jahromi och Dr. Jari Siironen, chef för neurokirurgisk intensivvårdsavdelningen, kommer att leda den internationella gruppen av ledande neurokirurgiska centra som kommer att delta i studien.

"Vi är oerhört glada över att starta och leda den internationella ARCH-studien och att bekräfta att användning av spolning för att administrera ett läkemedel kan aktivt förändra sammansättningen av cerebrospinalvätskan (CSF) och förbättra den dåliga prognosen för patienter med IVH", säger Dr. Rezai Jahromi. "Våra preliminära data ser lovande ut och presenterades nyligen vid Congress of Neurological Surgeons (CNS) årsmöte 2021, och vi tror att ARCH-studien kan bygga vidare på dessa resultat och få en enorm inverkan på hur man behandlar patienter med IVH."

ARCH-studiens trearmade design kommer att jämföra IRRAflow med traditionell ventrikulär dränering vid behandling av IVH i kombination med vävndsplasminogen aktivator (tPA), ett läkemedel som används vid stroke för att lösa upp koagulerat blod.   

  • Arm 1 – Användning av standard, passiv EVD med manuell tillförsel av bolusdos av tPA enligt samma protokoll som användes i den tidigare publicerade CLEAR-studieserien.   
  • Arm 2 Användning av IRRAflow-system med manuell administrering av bolusdos av tPA enligt CLEAR-protokollet, följt av IRRAflows aktiva spolning.   
  • Arm 3 – Användning av IRRAflow-system med kontinuerlig tillförsel av tPA med IRRAflows aktiva spolningsmekanism.

Ytterligare kliniker förväntas läggas till i ARCH-studien under de kommande månaderna, och patientrekrytering beräknas fortsätta under hela 2022. Interim resultat från studien kommer att publiceras vid olika intervall under patientrekryteringsfasen.

”Påbörjandet av ARCH-studien är en avgörande brytpunkt för tillväxten av IRRAS” säger Will Martin, VD och koncernchef för IRRAS. ”Tidiga användare av systemet tror att IRRAflow är ett transformerande steg framåt för att förbättra behandlingsresultaten av IVH, och nu investerar vårt företag i studier som ska visa jämförande data, som kommer att fungera som ett avgörande nästa steg mot att göra IRRAflow till en ny standard inom vården.”

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som 2024associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Will Martin
VD

ir@irras.com 

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations

sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08.30 (CET).

Prenumerera