• news.cision.com/
  • IRRAS/
  • IRRAS stärker ledningsgruppen med Dr Vinny Podichetty som VP med ansvar för kliniska frågor

IRRAS stärker ledningsgruppen med Dr Vinny Podichetty som VP med ansvar för kliniska frågor

Report this content

Stockholm, 11 mars 2019 – IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS), ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas, meddelar idag att bolaget har utsett Vinny Podichetty, MD, MS. till VP för globala kliniska frågor. Vinny Podichetty kommer att rapportera till VD och koncernchef Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., och ingå i ledningsgruppen.  

Dr. Vinny Podichetty tillför drygt 17 års erfarenhet inom klinisk, medicinsk och regulatorisk verksamhet samt allmänt genomförande av kliniska studier av medicintekniska produkter. Han har utvecklat och framgångsrikt lett uppmärksammade kliniska program för klass II- och klass III-produkter, kliniska forskningsstudier efter försäljning och regulatoriska planer för små och etablerade organisationer.

Han kommer närmast från ledande befattningar inom kliniska frågor på Edwards Lifesciences, MicroVention Terumo och Zimmer Biomet Inc. Vinny Podichetty inledde sin karriär inom klinisk forskning vid ansedda Cleveland Clinic Foundation i Ohio. Därefter har han innehaft olika ledande befattningar i branschen inom programstyrning, kliniska frågor, strategisk planering och portföljförvaltning med huvudansvar för IDE-ansökningar för medicintekniska produkter (Investigational Device Exemption) och tidiga genomförbarhetsstudier/forskningsstudier. Vinny Podichetty har en medicinsk examen från Indien och en Master of Science från Cleveland State University.

”Jag ser verkligen fram emot att börja på IRRAS och jag är redo att arbeta för att bolaget ska förverkliga sitt mål att ta fram innovativa lösningar som revolutionerar vätskehanteringen hos patienter. IRRAS kommersiella portfölj och initiativ är imponerande ur ett kliniskt och vetenskapligt perspektiv, och jag ser en oerhört stor potential i företagets produktpipeline när det gäller att erbjuda optimal patientvård”, säger Vinny Podichetty. 

”Vinny är ett värdefullt tillskott till IRRAS ledningsgrupp. Hans expertkunskaper och breda erfarenhet kommer att vara viktiga i vårt arbete med att utöka vår kliniska evidens och vetenskapliga initiativ de närmaste åren till stöd för vårt IRRAflow-system och för våra planer på att bli världsledande på marknaden för neurokritisk vård”, säger Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

USA 

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
Verkställande direktör
info@irras.com
  

Europa 

Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com
  

Om IRRAS 

IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi. Företagets första produkt IRRAflow® adresserar de komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Detta genom att med en dubbellumenkateter administrera vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och samtidigt dränera vätska. IRRAflow erhöll FDA-godkännande i juli 2018.

Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern. Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd av dessa procedurer. IRRAflow-systemet inkluderar dessutom en ICP-mätare (tryckmätare) och systemet använder mjukvara för att reglera önskat tryck.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är Bolagets certified adviser och nås på 08-545 271 00 eller info@wildeco.se.

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 08.00 (CET). 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar