IRRAS stärker positionen inom neurointensivvård genom förvärv av patentskyddade tillgångar, inklusive fyra FDA godkända produkter

- Tillgångarna kompletterar IRRAflow® och kommer att stärka IRRAS position som en ledande aktör inom området
- Försäljningen av de förvärvade produkterna kommer att påbörjas i USA under det tredje kvartalet
- Acceleration av IRRAS produktutvecklingsplaner och signifikanta kostnadsbesparingar

Stockholm den 7 maj 2019 – IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS), ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi, meddelar idag att bolaget med omedelbar verkan förvärvat InnerSpace Neuro Solutions Inc’s tillgångar. Dessa inkluderar enkel- och multilumen hjärnbensskruvar, parenkymal mätning av intrakraniellt tryck och kranial access kit. Det totala förvärvsvärdet för dessa tillgångar, vilka är FDA 510 (k) godkända men ännu inte har erhållit CE-godkännande, uppgår till 700 000 USD.

InnerSpace-produkterna har använts på fler än 2 000 patienter och de har stöd i ett antal vetenskapliga artiklar. Produkterna kompletterar IRRAS nuvarande produktlinje IRRAflow och expanderar kraftigt företagets tillgängliga produktportfölj. Försäljning förväntas påbörjas av IRRAS amerikanska kommersiella organisation under tredje kvartalet 2019.

"Detta är ett unikt tillfälle för IRRAS att stärka sin position och bli en ledare inom neurointensivvården. Dessa innovativa och patentskyddade produkter är ett perfekt komplement till vår produktportfölj och vi kommer dessutom använda InnerSpaces befintliga försäljningskanaler för att introducera IRRAflow till nya kunder”, säger VD och koncernchef Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. 

Det finns klara och omedelbara kommersiella synergier som kommer ge IRRAS innovativa lösningar över hela behandlingsspektrumet inom neurointensivvård.

Dessutom kommer de förvärvade patenten och expertisen leda till accelererade tidplaner och signifikant reducerade utvecklingskostnader av planerade IRRAflow-produkter.
  

Om IRRAS

IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi.

Företagets första produkt IRRAflow® är världens första ”spolande ventrikulära dränage”. Dess unika mekanismer adresserar de komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Detta genom att med en dubbellumenkateter administrera vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och samtidigt dränera vätska. IRRAflow-systemet inkluderar dessutom en ICP-mätare (tryckmätare) och systemet använder mjukvara för att anpassa behandlingen utifrån önskat tryck. IRRAflow erhöll FDA-godkännande i juli 2018.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är bolagets Certified Adviser och nås på 08-545 271 00 eller info@wildeco.se.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
USA

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
info@irras.com
 

Europa
Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com
 

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08.00 (CET). 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media