IRRAS tillkännager ändringar i ledningsgruppen

Report this content

IRRAS tillkännager idag att Sabina Berlin avgår som CFO av personliga skäl. Griffen Stapp, som idag är bolagets Group Financial Controller kommer att agera interim CFO till dess att sökandet efter en permanent ersättare är klar. Sabina Berlin kommer att stödja Griffen under en övergångsperiod för att säkerställa en smidig överlämning.

“Sedan Sabina började arbeta med IRRAS 2014 har hon varit avgörande i att ta IRRAS till att idag vara väl positionerat för tillväxt”, säger Kleanthis G. Xanthopoulos, verkställande direktör på IRRAS. “Det har varit utmanande för henne att arbeta parallellt med både Sverige och USA med nio timmars tidsskillnad och vi förstår och accepterar hennes beslut. Vi har turen att ha en intern resurs i Griffen, som redan har den kompetens som krävs för att kunna axla rollen som interim CFO”.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten Gustafsson
IR

sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2021 kl. 12:00 (CET).