IRRAS utvärderar en möjlig notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudmarknad 2019

Stockholm den 13 mars 2019 - IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS), ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas, tillkännagav idag att bolaget planerar att utvärdera en eventuell flytt av aktiens notering till Nasdaq Stockholms huvudmarknad från Nasdaq First North Premier. IRRAS har anlitat Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare för att undersöka en potentiell flytt av bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista och för att utvärdera andra strategiska och finansiella initiativ.

En notering på Nasdaqs huvudmarknad i Sverige är en del av bolagets strategi att bli ett ledande medicintekniskt företag och en branschledare inom intrakraniella blödningar.

"Ansökan om notering av IRRAS aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista har varit ett mål sedan vi först noterades 2017 och det återspeglar de betydande framsteg och prestationer vi har gjort sedan dess, inklusive produkter i kommersiell fas och våra globala försäljningsinitiativ”, säger VD och koncernchef Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. "Den framgång vi hittills haft med ett antal patienter illustrerar hur användningen av IRRAflow leder till färre komplikationer, kortare behandlingstider för patienterna och sänkta behandlingskostnader för sjukhus och vårdgivare", fortsätter han.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019 kl. 08.00 (CET).
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD och koncernchef
info@irras.com

Europa
Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com

Om IRRAS

IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi. Företagets första produkt IRRAflow® adresserar de komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Detta genom att med en dubbellumenkateter administrera vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och samtidigt dränera vätska. IRRAflow erhöll FDA-godkännande i juli 2018.

Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern. Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd av dessa procedurer. IRRAflow-systemet inkluderar dessutom en ICP-mätare (tryckmätare) och systemet använder mjukvara för att reglera önskat tryck.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är bolagets certified adviser och nås på 08-545 271 00 eller info@wildeco.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar