IRRAS valberedning föreslår Catherine Gilmore-Lawless som ny styrelseledamot

Stockholm den 3 maj 2019 – IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS), ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas, meddelar idag att bolagets valberedning föreslår Catherine Gilmore-Lawless till ny styrelseledamot i IRRAS.

Valberedningen för IRRAS presenterade den 15 april 2019, i kallelsen till årsstämman, sina förslag till årsstämman som hålls den 14 maj 2019. I kallelsen framgick att valberedningen hade för avsikt att föreslå en ytterligare styrelseledamot som skulle presenteras så snart som möjligt, senast i samband med årsstämman.

Gilmore-Lawless är amerikansk medborgare och har 30 års erfarenhet inom neurokirurgi. Hennes erfarenhet inkluderar mer än 15 år på flera ledande positioner hos Elekta Instrument AB, inklusive VD för Elektas amerikanska dotterbolag. Hon var där instrumental vid lanseringen i USA av ny neuroteknologi, inkluderande bildvägledning och radiokirurgi. Andra befattningar på Elekta var Senior Vice President, Marketing och Vice President, Clinical Intelligence, Neuroscience.

Catherine Gilmore-Lawless har också varit Chief Development Officer på Neurosource Inc., ett konsultbolag inom neuroteknologi och VD på CINN Foundation, en välgörenhetsorganisation som är dedikerade att förbättra livet på individer som drabbats av neurologiska problem.

Valberedningens bedömning är att Gilmore-Lawless är mycket väl lämpad som styrelseledamot i IRRAS och att hon kommer tillföra styrelsen värdefull ytterligare kompetens och erfarenhet från den nordamerikanska neuromarknaden. Gilmore-Lawless bedöms vara oberoende såväl i förhållande till IRRAS som till IRRAS större aktieägare.  

Om IRRAS
IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi.

Företagets första produkt IRRAflow® är världens första ”spolande ventrikulära dränage”. Dess unika mekanismer adresserar de komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Detta genom att med en dubbellumenkateter administrera vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och samtidigt dränera vätska. IRRAflow-systemet inkluderar dessutom en ICP-mätare (tryckmätare) och systemet använder mjukvara för att anpassa behandlingen utifrån önskat tryck. IRRAflow erhöll FDA-godkännande i juli 2018.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är bolagets Certified Adviser och nås på 08-545 271 00 eller info@wildeco.se. 

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com
   

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 08.00 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar