• news.cision.com/
  • IRRAS/
  • Presentation av den största samlingen av kliniska data hittills som bekräftar att IRRAflow förbättrar de kliniska resultaten jämfört med traditionella dräneringsmetoder

Presentation av den största samlingen av kliniska data hittills som bekräftar att IRRAflow förbättrar de kliniska resultaten jämfört med traditionella dräneringsmetoder

Report this content
  • Kirurger från West Virginia universitetssjukhus presenterade data på de första 45 patientbehandlingarna med IRRAflow på flera intrakraniella sjukdomstillstånd.
  • Resultaten visar att användningen av IRRAflow resulterade i 0% kateterocklusion, en minskad andel av vasospasm, och ett minskat behov av shuntplacering efter behandling jämfört med historisk publicerade data.

Stockholm, 10 februari 2022 – IRRAS tillkännager idag presentationen av den största samlingen hittills av kliniska data på IRRAflow. Neurokirurgerna vid Rockefeller Neuroscience Institute vid West Virginias universitet och WVU Medicine Ruby Memorial sjukhuset (WVUH), ledda av Dr Nicolas Brandmeir, har följt resultaten från de första 45 patienterna som blivit behandlade för en rad olika intrakraniella sjukdomstillstånd med IRRAflow. De positive resultaten presenterades av Dr Babar Khan vid Neurosurgical Society of the Virginias årliga möte i White Sulphur Springs, West Virginia den 27 januari 2022. 

De kliniska resultaten som presenterades bekräftade effektiviteten med IRRAflow-systemets automatiska spolning genom att visa en ocklusionsgrad på 0% under hela behandlingstiden. Traditionell passiv dränering har visat upp till 47% ocklusionsgrad i den kliniska litteraturen. Dessutom visade IRRAflows verkningsmekanism också vara mer effektiv på att ta bort uppsamlat blod efter en intrakraniell blödning. Den genomsnittliga behandlingstiden med IRRAflow var 6,8 dagar och endast 13% av patienterna krävde placering av en shunt efter behandling med IRRAflow. I CLEAR III-studien var motsvarande siffra för behov av shuntplacering 18% efter behandling med ett passivt ventrikeldränage.

Resultaten från WVUH visade också på en minskning av förekomsten av vasospasm efter rupterade cerebrala aneurysm, jämfört med tidigare publicerade historiska data. När en intrakraniell blödning uppstår, orsakar det uppsamlade blodet i hjärnan en inflammatorisk reaktion, vilket kan få kärlen i hjärnan att krampa eller dra ihop sig, vilket begränsar blodflödet i hjärnan och utsätter patienten för risken att få en sekundär stroke. IRRAflow’s effektivare metod att avlägsna uppsamlat blod resulterade i minskad förekomst av det dödliga vasospasmfenomenet.

De positive resultaten som visar på IRRAflow systemets effektivitet över ett brett spektrum av olika intrakraniella sjukdomstillstånd, inklusive intraventrikulära blödningar (IVH), ventrikulit, subaraknoidalblödning, och subduralblödning. Denna samling av kliniska data tjänar också till att ytterligare utöka de kliniska bevisen för IRRAflows förmåga att på ett säkert sätt administrera läkemedel med positivt resultat. Teamet på WVUH har använt IRRAflow för att administrera läkemedel till 24,4% av patienterna hittills.

“De kliniska resultaten som presenterades av kirurgerna från Rockefeller Neuroscience Institute vid West Virginia universitetet bekräftar ytterligare den positiva inverkan som IRRAflow har på ett växande antal patienter runt om i världen,’ säger Will Martin, VD på IRRAS. “Vårt viktigaste mål för 2022 är att dokumentera kliniska data för våra produkter som visar på förbättrat resultat. Denna datasamling visar att användning av IRRAflow kan resultera i förbättrat resultat för patienterna, kortare sjukhusvistelse, och lägre totala vårdkostnader.”

Presentationen kan ses på följande länk:

https://youtu.be/GsNeYLvUuk8

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänligen kontakta:

Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 08.30 (CET).

Prenumerera