Isconova får EU-anslag för två forskningsprojekt kring universella influensavacciner

Isconovas patenterade adjuvans Matrix-M skall utvärderas i två projekt som syftar till att ta fram nya mer effektiva vacciner mot influensa. Isconovas del av anslagen för forskningen kommer att bli cirka 5,6 miljoner kronor.

Båda projekten (”UNISEC” och ”FLUNIVAC”) ligger inom området “Innovation in Vaccines”, som är en del av EU:s forsknings- och teknikprogram FP7.

Projekten omfattar två olika vägar för att ta fram ett universellt vaccin mot influensa med mycket bredare skydd än dagens vacciner vilka måste uppdateras årligen och som ännu saknar skydd mot pandemisk influensa. 

Forskningsintensiva små och medelstora läkemedelsbolag tar de ledande rollerna i denna satsning, som beräknas starta under hösten 2013 och pågå i tre år.

”Vi kommer att arbeta tillsammans med en rad kompetenta forskargrupper och andra små och medelstora företag. Den här typen av samarbeten är väldigt viktiga för mindre bolag som Isconova då vi därigenom expanderar vårt kontaktnät och utvecklar vår forskning”, säger Isconovas CSO Karin Lövgren Bengtsson.

Den globala marknaden för influensavacciner har de senaste åren visat stor tillväxt och år 2015 förväntas den försäljningen av influensavacciner att överstiga 4 miljarder USD. 

Kontakt:

Sven Andréasson, VD för Isconova
E-post: sven.andreasson@isconova.com 
Tel: +46 (0)70-160 60 60

Om Isconova

Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi Matrix™, Equilis
® Prequenza, lanserades på veterinärmarknaden 2005. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredjegenerations nanopartikel, Matrix-M™. Isconovas samarbetar med bland annat Crucell/J&J, Pfizer, Merck & Co., Jenner Institute och Genocea. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
Isconova är listat på NASDAQ OMX First North Premier (ticker: ISCO).


Om FP7

FP7 är EU:s sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik. Det gäller i sju år, mellan 2007 och 2013. Programmet har en total budget på mer än 50 miljarder euro. Pengarna ska mestadels användas som anslag till forskningsaktörer både inom och utanför hela Europa, och för att samfinansiera forskning, teknisk utveckling och demonstrationsprojekt. Anslagen tilldelas genom konkurrenskraftiga förslagsinfordran och en expertutvärdering.

Om influensa

Influensa är en mycket smittsam luftvägsinfektion som orsakar utbrott varje år. Sjukdomen sprids snabbt från person till person. Influensavirus förändrar sig snabbt, så även om man haft infektionen ett år kan man vara mottaglig för ny infektion året därpå. Influensavaccinet uppdateras därför årligen för att passa mot de stammar som cirkulerar. Trots uppdateringar så skyddar det årliga influensavaccinet inte mot s.k. pandemisk influensa.

Utvecklingen strävar mot universella influensa-vacciner vilka ger en mycket bredare immunitet och som skyddar mot olika säsongsinfluensa-virus och pandemiska varianter.