Novavax lämnar in prospekt (Form S-4)

Isconova AB (publ) (”Isconova”) offentliggör att Novavax Inc. (”Novavax”) under dagen avser att lämna in sitt så kallade Form S-4 registration statement hos U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) under namnet Novavax, Inc.

Registreringsdokumentet, som förväntas bli offentligt på SEC:s hemsida omkring kl. 12. 00 idag, innehåller information rörande det tidigare offentliggjorda erbjudandet avseende aktier och teckningsoptioner i Isconova. Registreringsdokumentet har ännu inte godkänts.

Isconova noterar att Novavax har kommunicerat att erbjudandehandlingen till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Isconova förväntas distribueras så snart som möjligt efter att registreringsdokumentet har blivit godkänt av SEC.

Uppsala 17 juni 2013
Isconova AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Sven Andréasson, CEO Isconova
Tel: +46-701-60 60 60
E-mail: sven.andreasson@isconova.com

Om Isconova
Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Bolaget har bred kunskap om vaccinsystem och utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi Matrix™, Equilis® Prequenza, lanserades på veterinärmarknaden 2006. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredjegenerations nanopartikel, Matrix- M™. Isconova samarbetar med bland annat J&J/Crucell, Pfizer, Merck & Co., Jenner Institute, Virbac och Genocea. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och är listat på NASDAQ OMX First North Premier (ticker: ISCO). Pareto Öhman AB är Isconovas Certified Adviser. Ytterligare information om Isconova finns på Bolagets webbplats, www.isconova.se.

Övrig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning om att lämna ett erbjudande att köpa några värdepapper eller en uppmaning avseende röstning eller godkännande. I samband med det föreslagna samgåendet mellan Novavax och Isconova, avser Novavax att lämna in ett registreringsdokument enligt Form S-4 till SEC för registrering, vilket kommer att inkluderar ett preliminärt prospekt från Novavax. Dessa handlingar är inte slutliga och kan komma att ändras. Novavax uppmanar investerare att läsa S-4 prospektet och den svenska erbjudandehandlingen angående det föreslagna samgåendet så snart dessa dokument blir tillgängliga, såväl som andra dokument som registrerats hos SEC och Finansinspektionen, eftersom dessa dokument kommer att innehålla väsentlig information. Det är möjligt att erhålla kopior av alla dokument som registrerats hos SEC angående den föreslagna transaktionen utan kostnad, på SEC:s webbplats (www.sec.gov). Det är vidare möjligt att erhålla dokumenten som registrerats hos SEC, utan kostnad, från Novavax webbplats (www.novavax.com) under ”Investor Info” och därefter under ”SEC Filings”.

Dokument & länkar