ISEC/Teletron lanserar övervakningssystem för skolor i Skåne

Report this content

ISEC/Teletron lanserar övervaknings- system för skolor i Skåne Helsingborgsbaserade Isec/Teletron, som utvecklar integrerade larm- och övervakningssystem, lanserar nu ett specialanpassat kameraövervakningspaket för skolor. Bild- och ljudbevakning är den mest effektiva metoden för att förhindra den ökande vandaliseringen i skolor och daghem. Skadegörelse och vandalisering i skolor är ett allt mer vanligt förekommande problem i Sverige idag. Detta kostar både skolor och kommuner stora summor pengar varje år. Kostnader som går att förhindra med effektiv bevakning. Med anledning av detta lanserar Isec/Teletron färdiga kamerapaket för övervakning av skolor och daghem. Paketen innehåller kameror baserade på det så kallade IVS-systemet, en internationellt väl beprövad standard. - Vi har märkt en efterfrågan på våra tjänster från skolledningar och vår erfarenhet av att bild- och ljudövervaka skolbyggnader har enbart varit positiv, säger Jan-Erik Malm, projektledare Isec/Teletron. Skolor som har använt sig av kameraövervakning har märkt en avsevärd minskning av vandaliseringen, eftersom kamerorna främst fungerar i avskräckande syfte. Kameraövervakningspaketet innehåller kameror som kan överföra bilder till den lokala räddningstjänsten eller till annan larmcentral. Systemet kan också kopplas till skolans högtalarsystem så att larmoperatören kan meddela sig med iakttagna personer. Kamerorna kopplas till skolans larm och är således bara aktiverade när skolan är stängd. Isec/Teletron kommer i ett inledningsskede att ta kontakt med skolor och kommuner i Skåne. Investeringen övervakning av skolor är en kostnad som i princip självfinansieras på mindre än ett år. [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information kontakta: Jan-Erik Malm, projektledare och marknadschef ISEC, tfn 042-33 48 17 e-post janerik.malm@isec.se Lars Högberg, VD ISEC tfn: 0705-54 50 50 ISEC med helägda dotterbolaget Teletron utvecklar och marknadsför integrerade övervaknings-, larm- och passagekontrollsystem baserade på audiovisuell informationshantering. Koncepten är utvecklade i Sverige och har ett teknikförsprång inom marknadssegmenten säkerhets- och processövervakning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00660/wkr0002.pdf

Dokument & länkar