Isofol Medical AB (publ) avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

Report this content

GÖTEBORG, Sverige, 15 oktober 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), (”Isofol” eller ”Bolaget”), tillkännagav idag att Bolaget avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Isofols aktier handlas för närvarande på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet ISOFOL.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Isofol uppfyller gällande noteringskrav, och kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 21 oktober 2021 och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli onsdagen den 20 oktober 2021.

Bolagets aktier kommer att handlas med oförändrat kortnamn ISOFOL och ISIN-kod (SE0009581051). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att aktierna upptas för handel på Nasdaq Stockholm och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

”Att noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista är en viktig milstolpe i Bolagets utveckling och tillväxt. Noteringen kommer att öka kännedomen bland investerare om Isofols läkemedelsutveckling inom onkologi” säger Bolagets vd Ulf Jungnelius.

Prospekt

Isofol har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på Isofols hemsida, www.isofolmedical.com och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se, omkring måndagen den 18 oktober 2021.

Rådgivare

Isofol har anlitat Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare och Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post:
gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 15:30.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Taggar: