Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin erhåller ännu ett Clinical Use Patent i USA

Report this content

Göteborg, 5 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelade idag godkännande av ett ”Clinical Use Patent” för arfolitixorin i USA. Patentet löper ut 2038 och är ett avdelat patent till stampatentet som beviljades i USA maj 2019. Det nu beviljade patentet (US 10,639,311) är mer specifikt inriktat på den dosregim som används i den pågående kliniska AGENT-studien.

Den använda dosregimen har visat överlägsen effektivitet i att reducera tumörtillväxt jämfört med leukovorin och 5-fluorouracil. Denna bättre effekt beror på en starkare inhibering av tymidylatsyntas (TS), ett viktigt enzym för DNA-syntesen och tumörtillväxten, som enkelt kan mätas som den ökade nivån av biomarkören deoxyuridin i blodprover från patienter. Stampatentet avser sättet att öka blodkoncentrationen av deoxyuridin, en blodbiomarkör som indikerar hämning av tumörtillväxt vid behandling av cancerpatienter.

Ulf Jungnelius, VD för Isofol, kommenterade: "Detta patent anses vara av speciell betydelse för Isofol. Det är ett s.k. Clinical Use Patent baserat på en dosregim som speglar den som används i den pågående globala fas III studien AGENT med arfolitixorin. Den kommer potentiellt visa överlägsen aktivitet för behandling med arfolitixorin och 5-fluorouracil jämfört med dagens standardbehandling med leukovorin och 5-fluorouracil."

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E­post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är skyldig att offentlig-göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 07.45.

Om Arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Prenumerera

Dokument & länkar