Patent godkänt i USA för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

Patentet som nu godkänts i USA är giltigt fram till 2037 och täcker både den Aktiva Farmaceutiska Substansen (arfolitixorin hemisulfat), läkemedelsprodukten och färdig injektionslösning för behandling av cancerpatienter. Patentet kommer att vara avgörande i att underbygga en framtida kommersialisering av arfolitixorin på den amerikanska marknaden.


Mercks patent US 10,059,710 avser en stabil formulering av [6R]-5,10-metylentetrahydrofolsyra och dess hemisulfatsalt såväl som farmaceutiska kompositioner och användningar därav i terapi, företrädesvis kemoterapi. De fördelaktiga stabilitetsegenskaperna hos hemisulfatsaltet möjliggör effektiv användning av denna substans i medicinska tillämpningar.

Anders Rabbe, VD för Isofol Medical, kommenterade: Detta är det viktigaste patentet hittills för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin. Med en löptid på patentet till 2037 har arfolitixorin ett ovanligt långt patentskydd för den amerikanska marknaden vilket väsentligt ökar kommersiella möjligheter vid ett förväntat marknadsgodkännande. Att nå denna milstolpe är frukten av Isofols långsiktiga samarbete med Merck & Cie, och patentgodkännandet utökar även vårt leverans- och licensavtal med Merck Group till minst 2037.


För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 10.30 CET.


Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin, [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat är den aktiva metaboliten i de brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofol.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar