Isolda AB tecknar avtal med Logitech Europe S.A.

Report this content

Isolda AB, ett dotterbolag inom Ambia-koncernen, har sedan Logitech förvärvade Jaybird LLC i maj 2017 haft ett avtal om distribution av Jaybirds produkter på den nordiska marknaden. Det nya avtal som nu tecknats, och som ersätter det tidigare, innebär att Isolda också får tillgång till Logitechs övriga sortiment, exempelvis möss och tangentbord.

Logitech designar produkter som har en naturlig plats i vardagen och som underlättar och möjliggör en smidig digital upplevelse. Logitech grundades 1981 med huvudkontor i Lausanne Schweiz. De började med att koppla samman människor med datorer och idag är Logitech ett multi-brand som för människor samman genom musik, gaming, video och datoranvändande. Varumärken under Logitech inkluderar Ultimate Ears, Jaybird, Logitech G and ASTRO Gaming. Logitech International är ett schweiziskt bolag noterat på SIX Swiss Exchange (LOGN) och på Nasdaq Global Select Market (LOGI). Läs mer på Logitech.com

”Genom distributionsavtalet med Logitech förstärker Isolda sitt erbjudande på den nordiska marknaden. Produkterna passar väldigt bra in i Isoldas produktportfölj och förväntas bidra till fortsatt tillväxt” säger Janne Johansson, Manager Operations – Supply & Delivery Isolda AB.

För mer information kontakta:
Janne Johansson, Manager Operations – Supply & Delivery Isolda AB.
E-mail: janne.johansson@isolda.se

Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
marcus.andersson@ambiatrading.se

Citat

Genom distributionsavtalet med Logitech förstärker Isolda sitt erbjudande på den nordiska marknaden. Produkterna passar väldigt bra in i Isoldas produktportfölj och förväntas bidra till fortsatt tillväxt.
Janne Johansson, Manager Operations – Supply & Delivery Isolda AB