Isolda och Selector Logistik förvärvas av Ambia Trading Group som blir en starkare koncern inom handel och logistik.

Ambia Trading Group AB (publ), som är noterat på AktieTorget, har 2015-07-01 förvärvat samtliga aktier i Isolda AB och dess systerbolag Selector Logistik AB.

Ambia Trading Group AB(publ), som är noterat på AktieTorget, har 2015-07-01 förvärvat samtliga aktier i Isolda AB och dess systerbolag Selector Logistik AB.

"Nu är det dags att lämna stafettpinnen vidare." säger bolagens grundare och tidigare ägare Henrik Osvald, som fortsätter, "Jag är stolt över det vi uppnått och den position vi med träget arbete etablerat i Norden, och känner mig övertygad om att Ambia kan utveckla Isolda och Selector vidare med fokus på fackhandeln och en hög servicegrad."

"Den här affären tillför två passande pusselbitar till Ambias strukturbygge", säger Ambias VD Marcus Andersson, och fortsätter: "De synergier detta ger vår samlade verksamhet kommer att stärka koncernens samtliga grenar och förenkla och effektivisera arbetet i alla led. Samordningsfördelarna kommer att ge effekt redan under Q4 2015" tillägger Andersson och avslutar: "För mig personligen känns det väldigt stimulerande att få möjligheten att integrera Isolda och Selector i vår bolagsgrupp, och jag vet att alla inblandade delar vår passion för handel och logistik, vilket varit grundbulten för Ambia sedan start."

Genom förvärvet blir Isolda AB och Selector Logistik AB helägda dotterbolag till Ambia Trading Group AB. I och med förvärvet kommer Selector att på sikt hantera all logistik för Ambia-bolagen. Isoldas grundare, Henrik Osvald, lämnar bolaget men kommer att finnas tillgänglig under en övergångsperiod.

Ambia går i och med förvärvet från 27 till 59 anställda i koncernen.

För Isoldas kunder kommer allt att fungera som vanligt.  Den positiva förändring som sker på sikt handlar om ytterligare varumärken och produktområden som tillkommer i sortimentet via Ambias avtal och kanaler. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Marcus Andersson/VD 
Ambia Trading Group AB (publ)  
0707-17 66 22 -  
marcus.andersson@ambiatrading.se 
www.ambiatrading.se 

Henrik Osvald
Primas Invest AB
0795-18 16 24 – henrik.osvald@primas.se
www.primas.se


Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact och Björketorparn.

ISOLDA är ett nordiskt handelshus som erbjuder produkter och tjänster för konsument- och kontorsmarknaden. Vi utvecklar affärer med starka varumärken för våra återförsäljare. Vår vision är att vara nordens mest inspirerande och innovativa leverantör av produkter för ett effektivare, enklare och roligare liv.

Om oss

Isolda är en nordisk distributör med starka varumärken för det moderna kontoret, det smarta hemmet och den mobila människan. Produkterna säljs via ett nätverk av över 3000 återförsäljare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Isolda grundades 1988 och med vår långa erfarenhet och djupa branschkunskap utvecklar vi sortiment och tjänsteutbud för att vara en inspirerande och innovativ partner till våra kunder, med bästa service, god lönsamhet och efterfrågade produkter. Huvudkontoret ligger i Göteborg, med filialkontor i Oslo samt logistikcenter i Jönköping. Isolda är en del av Ambia Trading Group, noterat på Aktietorget, där även bolag som Selector Logistik och Netpact Europe ingår. I koncernen arbetar totalt ett sextiotal medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar