Första patienten inkluderad i ISRs Fas IIa HIV-studie

Report this content

Som tidigare meddelats har ISR en FAS IIa–behandlingsstudie av HIV-infekterade patienter som står på bromsmedicin (Anti Retroviral Therapy, ART), som lottas till att erhålla tilläggsbehandling med GnRH-agonist (ISR048). Första patienten har nu inkluderats.

ISRs Fas IIa studie, ISR-003, genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och på Södersjukhuset i Stockholm. Studien omfattar två armar med totalt 26+26 patienter som lottas till ART med tillägg av ISR048 eller endast ART som kontrollgrupp. Patienterna behandlas i 3 månader och följs sedan i 3 månader varefter studien avläses med huvudvariabeln HIV DNA reservoarer. Studien beräknas vara avslutad Q2 2019.

”Skönt att vara igång med studien. Studien är unik, där ISR048 förmåga att utrota HIV virusinfekterade celler kommer att undersökas”, kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR.

För mer information, vänligen kontakta:

Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
E-post: ola.winqvist@israb.se
Telefon: +46 (0)70 5427939

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.
www.israb.se
  

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 september 2018; kl 15.04 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Som tidigare meddelats har ISR en FAS IIa–behandlingsstudie av HIV-infekterade patienter som står på bromsmedicin (Anti Retroviral Therapy, ART), som lottas till att erhålla tilläggsbehandling med GnRH-agonist (ISR048). Första patienten har nu inkluderats.
Twittra det här

Citat

Skönt att vara igång med studien. Studien är unik, där ISR048 förmåga att utrota HIV virusinfekterade celler kommer att undersökas
Ola Winqvist, CEO ISR