ISR AB ingår MoU avtal för att starta vaccinstudie i Bangladesh

Report this content

ISR Immune System Regulation Holding Ab (Publ) har signerat MoU avtal med CRO företaget Bangladesh Clinical Trials ltd, de två huvudprövarna Prof. Dr. ABM Abdullah och Prof. Dr. Ahmedul Kabir och Mugda Medical College sjukhuset i Dhaka, Bangladesh för att genomföra en klinisk studie med ISRs SARS-CoV-2 vaccin.

”Vi är mycket nöjda med att få arbeta tillsammans med experter från Bangladesh för att genomföra en fas I klinisk studie med våra vaccin formuleringar som är designade för optimalt immunsvar vid inträdesporten för SARS-CoV-2 viruset, luftvägarna”, kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.

Studien kommer att genomföras som en fas I dubbelblind placebokontrollerad multicenterstudie för att utvärdera säkerhet, dos, administrationsväg, immunogenicitet och affekt av ISRs spike-baserade inhalations/nasal vaccin formuleringar, där 180 friska deltagare kommer inkluderas. Nu förbereds tillsammans med samarbetspartners det slutgiltiga kliniska protokollet och dokumentationen som är nödvändig för ansökningarna till etiknämnd och Bangladesh Medical Research Council, BMRC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39
 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 augusti 2021 kl 08.32.

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på 
+46 8 503 01 550. 
E-post: ca@mangold.se

www.israb.se       
Aktien                     
Ticker: ISR             
ISIN-kod: SE0008212195

Prenumerera