ISR förstärker organisationen

Report this content

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) förstärker management som ett led i strategisk utveckling av bolaget.

Bolaget anställer Johan Sjödahl som Chief Scientific Officer (CSO) för att leda R&D i bolaget. Johan kommer med erfarenhet av farmaceutisk och medicinteknisk produktutveckling från Orkla, Bactiguard och BioArctic.

Som CFO och COO knyts Jonas Winqvist, konsult från Implement Consulting Group, för att stärka upp ekonomi- och verksamhetsstyrning i koncernen.

För att möta de regulatoriska kraven på läkemedelsföretag anställer vi även Johanna Jonsson som kvalitetsansvarig. Johanna har erfarenhet från läkemedelsindustrin med ett förflutet i AstraZeneca och SOBI.

Det är naturligt att ta in resurser och kompetens i bolaget nu när flera kliniska studieprogram parallellt med preklinisk utveckling pågår. Bolaget befinner sig i en expansionsfas och behöver nu knyta kompetenser in house för att effektivisera forskning, utveckling och utmognad till ett marknadsbolag.”, kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är ett läkemedelsföretag som bedriver forskning, utveckling och befinner sig i fas II läkemedelsprövning. Bolaget utvecklar egna kandidater, förnyar indikationer för sjukdomar där immunsystemet har en central roll. Utveckling sker inom områdena HIV, Hepatit B, immunonkologi och vaccin.

Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-01 08:50 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

 

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se