ISR Holding Halvårsrapport 2019

Report this content

Sammanfattning av halvårsrapport

Företagets fas IIa-studie, ISR003, har nått halvvägs i rekrytering, och är därmed
försenad. Sista patienten i studien förväntas utvärderas under Q1 2020. Studien
undersöker om immunaktivering med ISR048 kan påverka HIV-reservoarerna
hos patienter som står på bromsmedicin.

• Bolaget håller på och färdigställer det kliniska prövningsprotokollet för ISR004,
en fas II-studie där den immunstimulerande effekten av ISR048 kommer
undersökas på patienter som utvecklat resistens mot bromsmedicin. Strategin är
att även positionera ISR048 som ett alternativt läkemedel till dagens
bromsmediciner och på så sätt adressera problemet med resistensutveckling
hos ART. Vi för även diskussioner med intressenter i Asien för att genomföra en
fas III-klinisk studie av HIV-patienter med ISR048.

ISR:s plattformsprogram har tagit fram 60 unika immunstimulerande
läkemedelskandidater. ISR050, vår läkemedelskandidat från Immunolidfamiljen,
har visat mycket bra effekt i djurmodell av cancer. ISR Oncology AB, har nu
påbörjat arbetet med att ta fram en IND (Investigational New Drug) för att
genomföra kliniska prövningar. Initiala toxikologiska prövningar har fallit väl ut
och uppskalning av produktion till 100 liter produktion har givit hög renhet och
utbyte.

• I det nystartade helägda dotterbolaget ISR HBV AB undersöks immunolider i
prekliniska studier och i djurmodell för att hitta läkemedelskandidater med bäst
effekt mot HBV. Dessa substanser går sedan vidare in i toxikologiska studier för
läkemedelsutveckling.

Väsentliga händelser under det första halvåret

- 2019-02-04 – ISR startar ett nytt dotterbolag ISR HBV AB.
- 2019-03-13 – ISR har beslutat att starta produktion av bolagets
                         läkemedelskandidat för cancerbehandling.
- 2019-05-15 – ISR ska starta klinisk studie för behandling av HIV-patienter
                        som är resistenta mot bromsmedicin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- 2019-02-04 – ISR startar ett nytt dotterbolag ISR HBV AB.
- 2019-03-13 – ISR har beslutat att starta produktion av bolagets
                         läkemedelskandidat för cancerbehandling.
- 2019-05-15 – ISR ska starta klinisk studie för behandling av HIV-patienter
                         som är resistenta mot bromsmedicin.

Delårsperioden 2019-01-01 - - 2016-06-30

Rörelseintäkter                       0
Rörelseresultat                       --15,8 mkr (-8,9)
Resultat per aktie                   --0,64 kr (-0,48).
Soliditet                                   55 % (65%)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Prenumerera

Dokument & länkar