• news.cision.com/
  • ISR/
  • ISR inleder samarbete med kinesiska InnoStar för behandling av hepatit B

ISR inleder samarbete med kinesiska InnoStar för behandling av hepatit B

Report this content

ISR Holdings styrelse har idag beslutat att inleda ett strategiskt samarbete med det välrenommerade kinesiska CRO-bolaget Shanghai InnoStar Biotech. Målet med samarbetet är att utveckla ISRs läkemedelskandidat ISR050 för behandling av hepatit B, en sjukdom som idag saknar effektiv behandling och som drygt 290 miljoner människor lider av.

Som tidigare har meddelats utvecklas ISRs program för behandling av hepatit B (HBV) snabbare än tidigare planerat. Bolagets läkemedelskandidat för hepatit B, ISR050, befinner sig nu i slutskedet av den prekliniska fasen.

Det kinesiska CRO-bolaget Shanghai InnoStar Biotech ska leda ISRs slutliga toxikologiska program inför ansökan om IND-status (tillståndsansökan för läkemedelsprövning). Därefter ska InnoStar även arbeta med de kliniska studierna i samarbete med kinesiska partners. InnoStar var en av de första grupperna av GLP-laboratorier som godkändes av NMPA (tidigare kinesiska CFDA) och 2014 även av amerikanska FDA (US Food and Drug Administration).

“Vi är mycket nöjda med att få till detta samarbetet. Att få arbeta med ett av Kinas mest ansedda CRO-företag borgar för hög kvalitet och är ett snabbspår till kliniska studier tillsammans med kinesiska partners” kommenterar ISRs VD Ola Winqvist.

Shanghai InnoStar Biotechs President, Dr. Yan Chang kommenterar:

” Vi ser mycket positivt på att få samarbete med ISR och vi har fått erkännande av våra lokala och internationella kunder för vår gedigna erfarenhet kring prekliniska utvärderingar av nya läkemedelskandidater. Att ISR förlägger sina prekliniska och kliniska studier i Kina innebär även stora fördelar rent marknadsmässigt för bolaget. Här finns världens största marknad för hepatit B och sannolikt ett stort intresse från kinesiska läkemedelsföretag som söker samarbeten inom just detta område. Vi tror att det här samarbetet kommer att gynna HBV-patienter såväl i Kina som globalt framöver.”

Globalt är över 291 miljoner människor smittade av HBV och nästan 1 miljon människor dör årligen av komplikationer relaterade till HBV som till exempel levercancer. I Sydostasien finns det flest antal människor som är smittade av HBV och i Kina bär cirka 100 miljoner på viruset. Idag finns ingen bot utan endast tillfälliga mediciner som kan bromsa utvecklingen. ISR läkemedelskandidat baseras på en ny substans som kommer från bolagets eget utvecklingsarbete med Immunolider.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 januari 2020 kl 18.46 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Prenumerera

Dokument & länkar