• news.cision.com/
  • ISR/
  • ISR:s fas IIa-studie på HIV-infekterade patienter riskerar fördröjas – utökar därför med fler centra

ISR:s fas IIa-studie på HIV-infekterade patienter riskerar fördröjas – utökar därför med fler centra

Report this content

Som tidigare meddelats har ISR påbörjat en FAS IIa–studie av HIV-infekterade patienter som tar bromsmedicin (ART). Då rekryteringen av patienter varit långsammare än väntat beslutade bolaget att söka etikkommitens godkännande att utöka antal centra för att därmed påskynda rekryteringen.

”Vi är naturligtvis frustrerade över att rekryteringen av deltagare i studien går långsammare än väntat. Samtidigt är vi oerhört spända på att få resultat från denna studie. Många patienter mår så pass bra att de inte är intresserade av att delta. Vi har därför sökt och fått godkännande av Etikkommitteen att öppna ytterligare centra för att därmed påskynda processen”, kommenterar ISR AB:s VD Ola Winqvist.

Inom kort kommer ISR att göra en utvärdering för att få aktuell status på rekryteringen. Nyrekryteringen har i stort sett stått still under sommarmånaderna då intresset för medverkan är som lägst.

”Vi arbetar intensivt med att informera och upplysa klinikerna om studien så dessa kan få en god förståelse när de introducerar programmet för potentiella medverkanden.” kommenterar Ola Winqvist.

De första patienterna till studien rekryterades under hösten 2018 och studien planerades initialt att vara fullrekryterad Q3 2019. ISR:s målsättning är att studien blir färdig under Q1 2020.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl 17.26 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195

www.israb.se    

Prenumerera

Dokument & länkar