ISR:s inhalationsvaccin skyddar väl mot Covid i djurmodell

Report this content

ISR Immune System Regulation Holding Ab (publ) arbetar med utveckling av ett inhalationsvaccin för Covid-19. Teknologin med ett inhalationsvaccin kommer att vara applicerbart på många fler respiratoriska virusformer så som Covid, influensa och RS virus. Fördelen med ett inhalationsvaccin i pulverform är bl.a. att vaccinet inte kräver frystransport, når direkt till det drabbade området i lungvävnaden samt inte kräver nålstick med risk för överföring av blodburet virus.

Bolaget har precis avslutat en provokationsstudie med SARS-CoV-2 i möss transgena för ACE2-receptorn där mössen som administrerats 2 doser av vaccinet i lungvägarna blev helt skyddade mot viruset. Samtliga möss i placebogruppen blev smittade, saknade skydd och blev svårt sjuka. Skyddet var försvagat i gruppen som fick vaccinet injicerat i huden, medan vaccin givet intranasalt eller som inhalation gav komplett skydd.

”Detta är ett mycket viktigt och bra resultat. Vår förhoppning var att vårt inhalationsvaccin skulle ge upphov till ett väldigt bra skydd, då slemhinneförsvaret engageras på den plats där viruset träder in. Vi har nu kunnat bevisa detta i en provokationsmodell av Covid-19. Djurmodellen är accepterad som utläsningsmodell av effektivitet, vilket gör att vi nu går in i nästa fas av vaccinutvecklingen” kommenterar Ola Winqvist VD, ISR.

Efter den lyckade djurstudien kommer bolaget att pröva ut och fastställa valet av inhalator, beredningsform och dos av vaccinet. Parallellt utförs toxikologisk testning innan vaccinet kan testas i en klinisk fas I studie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist
VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Om ISR
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner.
Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550

E-post: ca@mangold.se

Aktien
Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 mars 2021 kl 08.30


Prenumerera

Dokument & länkar