ISR ska starta klinisk studie för behandling av HIV-patienter som är resistenta mot bromsmedicin


Styrelsen i ISR AB beslutade den 15 maj att starta planeringen av en studie på HIV-patienter som har utvecklat resistens mot bromsmedicin (ART). Förhoppningen är att bolagets läkemedelskandidat ISR048 kan bli lösningen för patienter som inte svarar på bromsmedicin.

Redan när HIV-patienter inleder behandling med bromsmediciner är 1 av 10 resistenta och en så hög andel som 5 av 10 barn som är nydiagnostiserade med HIV uppvisar resistens (WHO 2018 Progress report).

”Läget är mycket allvarligt. Med utgångspunkt från vår tidigare studie, som visade att HIV-virus kan tryckas ned med immunstimulerade behandling med vår läkemedelskandidat ISR048, har vi stora förhoppningar att ISR 048 kan bli en viktig, och möjligen enda, lösningen för patienter som inte svarar på bromsmedicin”, kommenterar Ola Winqvist, VD på ISR AB.

ISR planerar därför att påbörja en öppen studie på 15 patienter med ART-resistens. Studien ska undersöka ISR048:s immunostimulerande egenskaper och om de kan hjälpa till med att få bukt med resistens mot bromsmedicin. Studien beräknas starta under fjärde kvartalet i år och ska pågå under sex månader. Den kommer att äga rum i Berlin under ledning av prövaren som genomförde bolagets första studie i Sydafrika.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 maj 2019 kl 18.43 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195

www.israb.se    

Prenumerera

Dokument & länkar