Mangold publicerar aktieanalys av ISR

Report this content

Mangold har inlett analysbevakning av ISR Immune System Regulation Holding AB. Analyshuset rekommenderar köp med riktkursen 15 kronor på 12 månaders sikt.

”Vår förhoppning är att analysbevakningen leder till att befintliga och potentiella aktieägare får en djupare förståelse för ISR och vilka möjligheter vi har framför oss”, kommenterar ISR:s VD Ola Winqvist.

Mangold rekommenderar köp i ISR med riktkursen 15 kronor på 12 månaders sikt. Mangold anser att det stora värdet ligger i HIV-projekt och läkemedelskandidaten ISR048.  

Analyserna finns tillgängliga på Mangolds webbplats https://insight.mangold.se/wp-content/uploads/2020/07/ISR-initialanalys-2020-07-03.pdf.

Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Prenumerera

Dokument & länkar