3 611 800 turister besökte Israel 2017!

25 % ökning från 2016

(3 861 300 inklusive dagsbesökare)

Turistminister Yariv Levin:

“Året 2017 var en historisk vändpunkt beträffande inkommande turism till Israel. Mer än 3,6 miljoner turister anlände under året, en ökning på 700 000 turister jämfört med föregående år. Det här är naturligtvis ett fantastiskt rekord – vi har aldrig tidigare kommit över gränsen på tre miljoner turister.

Det här är ett direkt resultat av en allomfattande och banbrytande ny marknadspolicy som vi genomfört under de senaste två åren: en innovativ marknadsföringsstrategi som erbjuder flygbolag incitament att öppna nya rutter med en betydande potential för inkommande turism och nya samarbeten med de största online-resebyråerna i världen.

Revolutionen inom turism under 2017 har haft en betydande effekt på Israels ekonomi. För första gången någonsin passerade intäkterna från inkommande turism 5,8 miljarder $ samtidigt som cirka 25 000 nya jobb skapades.”

Enligt Israels statistiska centralbyrå är den slutgiltiga statistiken över turism under 2017 enligt följande:

 

3 611 800 miljoner turister registrerades, en ökning på 25 % jämfört med 2016 och 29 % jämfört med 2015.

 

Under december 2017 registrerades 290 000 turister, vilket är 17 % mer än december 2016 och 47 % mer än december 2015. Under december var antalet besökare cirka 308 000 (inklusive dagsbesökare).

 

USA fortsätter att utgöra Israels största källa till turism med 778 800 turister under 2017, en ökning på 20 % från 2016. Den näst största källan är Ryssland (331 500), Frankrike (308 600), Tyskland (218 100) och Storbritannien (198 500).

 

Den största ökningen i inkommande turism under 2017 stod två länder för där det israeliska turistministeriet gjorde stora investeringar i marknadsföring – Polen (89 % ökning) och Kina (45 %). Det fanns även en ökning på 33 % av turister från Tyskland, ytterligare ett land där ministeriet har gjort stora marknadsföringsinvesteringar.

 

Generaldirektör för israeliska turistministeriet, Amir Halevi, säger:

”Då vi slagit rekord beträffande turism tack vare innovativa och kreativa marknadsföringsaktiviteter har vi även börjat göra förändringar i ministeriets organisatoriska struktur i syfte att anpassa oss efter en ny turistmarknad.

Fokus ligger på det digitala utrymmet och att utveckla nischade turistmarknader som exempelvis sport- eller kulinariska resor. Vi har även arbetat för att förbättra infrastrukturen med utgångspunkt i att först och främst underhålla och renhålla befintliga platser. Och vi strävar efter att utöka boendealternativen i Israel för att möta de framväxande marknadstrenderna och därefter öka den inkommande turismen.

Vi arbetar även med att rekrytera arbetskraft till industrin som för närvarande sysselsätter mer än 200 000 personer. Som en följd av alla dessa förändringar är vi optimistiska över tillväxten inom turism och glada över att den är en starkt bidragande faktor till den positiva utvecklingen av ekonomi och arbetsmarknad.”

 

NORDISKA TURISTER 

76 100 nordiska turister reste till Israel under 2017, en ökning på 14 % jämfört med 2016 och 8 % jämfört med 2015.

 

Sverige: 

 

27 600 svenskar reste till Israel under 2017. En ökning med 25 % jämfört med 2016, och 15% jämfört med 2015.  

 

Finland:

15 500 finnar reste till Israel under 2017, en ökning på 12 % jämfört med 2016 och 22 % jämfört med 2015.

 

Danmark:

19 200 danskar reste till Israel under 2017, en ökning på 10 % jämfört med 2016 och 2 % minskning jämfört med 2015.

 

Norge:

13 800 norskar reste till Israel under 2017, en ökning på 9 % jämfört med 2016 och 1 % minskning jämfört med 2015.

Prenumerera

Citat

Året 2017 var en historisk vändpunkt beträffande inkommande turism till Israel. Mer än 3,6 miljoner turister anlände under året, en ökning på 700 000 turister jämfört med föregående år. Det här är naturligtvis ett fantastiskt rekord – vi har aldrig tidigare kommit över gränsen på tre miljoner turister.
Turistminister Yariv Levin
Då vi slagit rekord beträffande turism tack vare innovativa och kreativa marknadsföringsaktiviteter har vi även börjat göra förändringar i ministeriets organisatoriska struktur i syfte att anpassa oss efter en ny turistmarknad. Fokus ligger på det digitala utrymmet och att utveckla nischade turistmarknader som exempelvis sport- eller kulinariska resor.
Generaldirektör för israeliska turistministeriet, Amir Halevi