Prisregn över nytänkade studenter i Stora FM-priset

Sex studenter från Chalmers, Högskolan i Halmstad  och Handelshögskolan vid Karlstads Universitet har – i hård konkurrens med ett 40-tal universitets- och högskolelag från hela Sverige – vunnit sammanlagt 100 000 kronor i studenttävlingen Stora FM-priset. Priserna delades ut vid den stora bransch­konferensen Nordic Workplace i Stockholm den 20 november.

Tävlingen Stora FM-priset har instiftats av tjänsteföretaget ISS men är hela Facility Management­branschens pris. Det delas ut en gång om året och premierar de mest intelligenta och nytänkande akademiska uppsatserna i Sverige. Prissumman är på sammanlagt 100 000 kronor, där förstapris­tagarna får 50 000 kronor och två andrapristagare får 25 000 kronor var.

En enhällig jury gav förstapriset till Chalmersstudenterna Victor Andersson och Robert Woodbridge för bidraget ”The Tenant Way”, med motiveringen:

”Fastighetsägares strategiska arbete mot hyresgäster är ett angeläget ämne och framtida utveck­lingsområde för FM-branschen. Den välskrivna uppsatsen vilar på en gedigen teoretisk, metodo­logisk och empirisk grund och redovisar flera bra affärsmodeller som utmynnar i ett antal konkreta förslag.”

De två andrapriserna gick till Helena Fryklund och Binasa Prusevic från Handelshögskolan vid Karlstads Universitet för deras kandidatuppsats ”Recovery Processen” samt till Niklas Göthberg och Anastacia Simonchik från Högskolan i Halmstad för uppsatsen ”Attitude towards lean”.

Syftet med Stora FM-priset är att det ska bidra till utvecklingen av FM-branschen, med nya idéer som leder till höjd produk­tivitet och ökad effektivitet. Det är också ett led i en strävan att synliggöra branschen och öka dess attraktionskraft bland studenter.

Juryn bestod i år av representanter från både akademin och FM-branschen: Håkan Bryngelson, ordförande i Almega, Bo Edvardsson, professor vid Karlstads Universitet, Torbjörn Britz, ut­bildningschef vid Plushögskolan, Erik Ahrsjö, ordförande i branschorganisationen IFMA samt Christer Ekelund, marknads- och kommunikationsdirektör på ISS.

– Som marknadsledande tjänsteföretag på området vill vi med detta pris bidra till en vitalisering inom Facility Manage­ment. Det är viktigt för utvecklingen av branschen, som idag sysselsätter 150 000 personer i Sverige, och därmed är av stor samhällsekonomisk betydelse, säger Lars Täuber, affärsområdeschef ISS och ledamot i Almega FM-före­tagens styrelse.

-----

Bild 1: Prisutdelningen av Stora FM-priset 2013 (fr v): Anastacia Simonchik, Niklas Göthberg, Binasa Prusevic, Helena Fryklund, Håkan Bryngelson (prisutdelare) Robert Woodbridge och Victor Andersson.

Bild 2: Pristagarna i Stora FM-priset 2013 (fr v): Niklas Göthberg och Anastacia Simonchik, Robert Woodbridge och Victor Andersson, Helena Fryklund och Binasa Prusevic.Se också www.storafmpriset.se

För mer information, kontakta:
Christer Ekelund, pressansvarig, ISS Facility Services, christer.ekelund@se.issworld.com, 073-436 53 55

ISS Facility Services AB är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 11 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster.  IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS ingår i ISS A/S som ägs av bl a EQT. Koncernen har över 530 000 medarbetare i mer än 50 länder, vilket gör oss till världens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com

Taggar:

Om oss

ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 11 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är ca 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av bl a EQT. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till värl-dens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com

Media

Media