IT Gården är redo för stora avtal genom ISAE3402 typ II-rapport

IT Gården har under året utvärderat och ökat effektiviteten och styrning i outsourcing leveransen vilket har utmynnat i en godkänd ISAE3402 revision, i en typ-II rapport.

IT Gården är godkända enligt typ-II ISAE3402.

Som ett av få IT företag i Sverige som har reviderats enligt gällande standard för ISAE3402 kan IT Gården nu öppna dörrarna för större affärer där kunderna har dataskyddsdirektiv. International Standards for Assurance Engagements No. 3402 (ISAE3402) är en internationell revisionsstandard för serviceorganisationer och IT Gårdens genomförda revision visar på att företaget genomgått kontroller för bl.a processer, operationell effektivitet och interna säkerhetsrutiner.

-  Kundernas krav är vår främsta drivkraft. Genom att vara öppna och lyhörda mot kundens behov, skapas ett förtroende som gör att vi kan växa vidare med större affärer. Vi möter kundens förväntningar genom ett djupare åtagande som höjer kvalitén på vår leverans, säger Anna Westberg, Quality Assurance Manager på IT Gården.

IT Gården har fokuserat på riskmedvetenhet och effektiva rutiner för att möta de krav som ställs utifrån ISAE3402 så att kundens information hanteras korrekt i IT Gårdens datacenters.

Email: jan.swedin@itgarden.se

Tel: 0046 73 712 68 13

IT Gården bryter branschlogiken och levererar Stressfri IT med en rörlig kostnad per månad. Företaget omsätter 140 miljoner kronor med 70 anställda och 6 Datacenters. Säte är i Landskrona och grundades 1999.

Taggar:

Media

Media

Citat

Kundernas krav är vår främsta drivkraft
Anna Westberg