IT Gården tecknar avtal för 35 miljoner med Latour

Latour har tecknat driftsavtal med IT Gården. Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag och noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap 

Latours affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare som investerar med långsiktighet som ledstjärna i sunda företag med egna produkter, stor internationaliseringspotential och därmed goda framtidsutsikter. Latour har valt att teckna ett 5 års avtal för några av deras helägda bolag. Leveransen består av support och drift ifrån IT Gårdens personal och datacenters.

Vi är mycket glada att ytterligare ett svenskt större bolag ser att IT Gården kan erbjuda IT-drift som är miljövänlig och kostnadseffektiv,  säger Henrik Azelius som är VD IT Gården i Göteborg. IT Gården i Göteborg har redan en omsättning på 30 miljoner per år med hjälp av 7 anställda.

Email: henrik.azelius@itgarden.se

 Tel: 0046 73 712 68 18

IT Gården bryter branschlogiken och levererar Stressfri IT med en rörlig kostnad per månad. Företaget omsätter 180 miljoner kronor med 87 anställda och 8 Datacenters. Säte är i Landskrona och företaget grundades 1999.

Media

Media

Citat

ytterligare ett svenskt större bolag ser att IT Gården kan erbjuda IT-drift som är miljövänlig och kostnadseffektiv.
Henrik Azelius